Vaikuttavatko perittävän maksamat henkivakuutusmaksut lakiosaan?

Jäämistön säästöön lakiosaa määritettäessä on lisättävä myös perittävän eläessään maksamat henkivakuutusmaksut, jos perittävä on kuolemansa varalta ottamassaan henkivakuutuksessa määrännyt kolmannen henkilön edunsaajaksi tai siirtänyt henkivakuutuksensa kolmannelle henkilölle. Tällöin kuitenkin edellytetään, etteivät vakuutusmaksut ole olleet kohtuullisessa suhteessa perittävän oloihin ja varoihin. Mikäli perittävä on saanut vastiketta edunsaajan määräämisestä tai vakuutuksen siirtämisestä, vastike on vähennettävä vakuutusmaksuista.

Nopeaa apua lakiasioihin.