Lakiosan laskeminen

Lakiosan laskeminen tehdään jäämistöstä, johon on tehty laskennalliset lisäykset. Lakiosa on puolet rintaperilliselle kuuluvasta perintöosasta. Jos kuolinpesässä on kolme rintaperillistä A, B ja C, on kunkin perintöosa 1/3 ja lakiosa 1/6.

Lakiosa lasketaan jakokelpoisesta jäämistöstä

Ennen perinnönjakamista, ja siis lakiosien maksamista, kuolinpesä on saatettava ns. jakokuntoon. Tämä tarkoittaa sitä, että kuolinpesän omaisuus on luetteloitava ja arvostettava, saatavat on kotiutettava ja velat maksettava tai vähintään niiden suuruus on selvitettävä. Jos vainaja oli eläessään avioliitossa, on tehtävä myös omaisuuden ositus ennen jakoon ryhtymistä. Edellä mainittujen toimenpiteiden jälkeen saadaan selville jäämistö ja jäämistön arvo. Lakiosa lasketaan näin selvitetystä jäämistön arvosta. Jos jäämistön arvo on 60000 euroa ja lakiosa 1/6, on lakiosan arvo 10000 euroa.

Laskennalliset lisäykset

Jäämistön arvoon voidaan lakiosaperillisen vaatimuksesta laskennallisesti lisätä perinnönjättäjän elinaikanaan antamia lahjoja. Tällaiset lisäyskelpoiset lahjat voivat olla luonteeltaan ennakkoperintöjä, suosiolahjoja tai testamenttiin rinnastuvia lahjoja. Lahjan luonteella ei lakiosaa laskettaessa ole merkitystä.

Esimerkki: Jäämistön arvo on 60000 euroa. Perinnönjättäjä on antanut eläessään 2 x 15000 euroa ennakkoperintöinä A:lle ja B:lle, joiden hyväksi hän on tehnyt myös testamentin. C:n vaatimuksesta ennakkoperinnöt lisätään jäämistöön laskennallisesti. C:n lakiosan määrä lasketaan 90000 eurosta ja lakiosan 1/6 arvoksi saadaan 15000 euroa.

Lakiosasta on säädetty perintökaaressa.

Nopeaa apua lakiasioihin.