Legaatti ja lakiosa

Legaatti ja lakiosa Perittävällä on oikeus testamentilla määrätä, kuinka hänen omaisuutensa tulee jaettavaksi hänen kuolemansa jälkeen. Testamentti ei silti ikinä saa loukata rintaperillisen lakiosaa. Legaatti eli erityisjälkisäädös ei tee poikkeusta… Lue lisää »

Milloin lakiosa maksetaan?

Milloin lakiosa maksetaan? Kysymykseen siitä, milloin lakiosa maksetaan, ei ole yhtä oikeaa vastausta. Lakiosalla tarkoitetaan vainajan rintaperillisille tai heidän sijantuloperillisilleen tulevaa vähimmäis osuutta perinnönjättäjän jäämistöstä. Lakiosa on puolet perintöosasta. Jos perinnönjättäjältä… Lue lisää »

Lakiosa lahjasta

Rintaperillinen voi vaatia, että lakiosaa laskettaessa otetaan huomioon jäämistön lisäksi myös perittävän eläessään antamat ennakkoperinnöt, suosiolahjat ja lahjanluonteiset luovutukset. Siis: rintaperilliselle on laskettava jäljellä olevan jäämistön lisäksi myös lakiosa lahjasta. Lakiosasta Lakiosa tarkoittaa… Lue lisää »

Lakiosa ja suosiolahja

Lakiosa ja suosiolahja liittyvät olennaisesti toisiinsa. Suosiolahjasäännöstö suojaa lakiosaperillistä. Mekanismin ymmärtämiseksi tässä kappaleessa käydään läpi yksinkertaisesti käsitteet ennakkoperintö, lakiosa ja suosiolahja. Lakiosa Lakiosa on rintaperilliselle kuuluva oikeus saada perinnönjättäjän jäämistöstä… Lue lisää »

Henkivakuutus ja lakiosa

Ylisuuri henkivakuutus ja lakiosa ovat ristiriitaisia tarkoitusperiltään. Ylisuuri henkivakuutus pienentää lakiosaa mutta lakiosaoikeus on kuitenkin vahvempi. La­ki­o­sa on puo­let la­ki­mää­räi­sen pe­ri­mys­jär­jes­tel­män mu­kaan tu­le­van pe­rin­tö­o­san ar­vos­ta. Jos perittävä on kuolemansa varalta ottamassaan… Lue lisää »

Mikä on lakiosailmoitus?

Lakiosailmoitus Lakiosailmoitus tarkoittaa samaa asiaa kuin lakiosavaatimus. Lakiosan vaatiminen tehdään kirjallisesti lakiosavaatimuksella. Lakiosavaatimus toimitetaan testamentinsaajalle tiedoksi. Lakiosa ei tule perilliselle automaattisesti. Mikäli perillinen haluaa turvata lakiosaoikeutensa toteutumisen, tulee hänen esittää lakiosaa koskeva… Lue lisää »

Lakiosan vaatiminen perunkirjoituksessa

Lakiosan vaatiminen perunkirjoituksessa Lakiosan vaatiminen perunkirjoituksessa on mahdollista. Silloin lakiosavaatimus pitää joko merkitä sisälle perukirjaan tai oheistaa se perukirjan liitteeksi. Lakiosa on puolet perilliselle lakimääräisen perimysjärjestyksen mukaan tulevasta perintöosan arvosta.… Lue lisää »

Lakiosan vaatiminen

Lakiosan vaatiminen Lakiosan vaatiminen tehdään kirjallisesti lakiosavaatimuksella. Lakiosavaatimus toimitetaan testamentinsaajalle tiedoksi. Lakiosa ei tule perilliselle automaattisesti. Mikäli perillinen haluaa turvata lakiosaoikeutensa toteutumisen, tulee hänen esittää lakiosaa koskeva vaatimus testamentin saajalle. Lakiosavaatimuksen… Lue lisää »

Lakiosan siirto

Lakiosan siirto Lakiosan siirto on joissakin tapauksissa mahdollista luopumalla perinnöstä. Lakiosan siirto voidaan tehdä myös lahjoittamalla vastaanotettu lakiosa. Lakiosa on lainmukaan määräytyvä osuus rintaperilliselle vainajan jäämistöstä, jonka vainaja on testamentannut jollekulle.… Lue lisää »

Lakiosan menettäminen

Lakiosan menettäminen Lakiosan menettäminen on mahdollista perinnöttömäksi tekemisen johdosta. Lakiosan menettäminen on mahdollista myös lakiosaperillisen passiivisuuden perusteella. Suoraan lain nojalla lakiosan voi menettää perillinen, joka on aiheuttanut perittävän kuoleman tahallisella rikoksella. Jos… Lue lisää »