Lakiosan siirto

Lakiosan siirto on joissakin tapauksissa mahdollista luopumalla perinnöstä. Lakiosan siirto voidaan tehdä myös lahjoittamalla vastaanotettu lakiosa.

Lakiosa on lainmukaan määräytyvä osuus rintaperilliselle vainajan jäämistöstä, jonka vainaja on testamentannut jollekulle. Lakiosaoikeus siirtyy luopujan omille lapsille, jos lakiosaan oikeutettu luopuu perinnöstä. Perinnöstä ei voi tehokkaasti luopua kenenkään nimetyn saajan hyväksi, vaan perinnöstä on luovuttava kokonaan ja ehdoitta. Ellei luopujalla ole omia lapsia, ei myöskään lakiosaoikeus siirry eteenpäin. Lakiosaoikeus on vain rintaperillisille kuuluva oikeus. Lakiosaan ovat oikeutettuja rintaperilliset, eli vainajan lapset ja ottolapset. Rintaperillisen ollessa kuollut tulevat hänen lapsensa rintaperillisen asemaan. Tätä kutsutaan suoraksi sijaantulo-oikeudeksi. Mikäli rintaperillinen siis päättää luopua perinnöstään saavat perinnöstä luopuvan lapset oikeuden perintöön.

Mikäli henkilö luopuu perinnöstään ei hänellä ole minkäänlaista oikeutta vainajan jäämistöön. Perinnöstä, ja siten myös lakiosaoikeudesta luopuva henkilö ei voi esimerkiksi pakottaa myöhemmin hänen sijaantulevia perillisiä vaatimaan lakiosaa jäämistöstä. Perinnöstä luopuminen katkaisee luopujan siteen kuolinpesään eikä hän voi enää määrätä asioista luopumisen jälkeen. Luopumisessa ei voi myöskään olla ehtoja, vaan luopumisen on oltava ehdoton. Näin ollen luopuja ei voi ennakolta edellyttää sijaantulevilta perillisiltä sitovaa lupausta siitä, että he tulevat vaatimaan lakiosaa.

Lakiosan voi luonnollisesti siirtää eteenpäin lahjoittamalla omaisuus sen jälkeen, kun sen on ensin ottanut lakiosana vastaan. Tällöin lakiosan saaja voi joutua maksamaan perintöveron, jos lakiosa on riittävän suuri, sekä lahjan saaja lahjaveron, jos lahjaverotuksen rajat ylittyvät.

Nopeaa apua lakiasioihin.