Lakiosan menettäminen

Lakiosan menettäminen on mahdollista perinnöttömäksi tekemisen johdosta. Lakiosan menettäminen on mahdollista myös lakiosaperillisen passiivisuuden perusteella. Suoraan lain nojalla lakiosan voi menettää perillinen, joka on aiheuttanut perittävän kuoleman tahallisella rikoksella. Jos rintaperillinen on ollut osallisena hävittämässä tai salaamassa perittävän tekemää testamenttia, voi oikeus julistaa hänet kokonaan tai osaksi menettäneeksi oikeutensa perinnön.

Perinnöttömäksi tekeminen

Lakiosan menettäminen voi perustua rintaperillisen perinnöttömäksi tekemiseen testamentilla. Perinnöttömäksi tekeminen vaatii lakisääteisten edellytysten täyttymistä. Perinnöttömäksi tekeminen on harvinaista ja poikkeuksellista. Perinnöttömäksi tekemisen kynnys on verraten korkea. Edellytyksenä perinnöttömäksi tekemiseen on, että rintaperillinen jatkuvasti viettää kunniatonta tai epäsiveellistä elämää taikka on tahallisella rikoksellaan syvästi loukannut perittävää tai eräitä tämän läheisiä.

Passiivisuus johtaa lakiosan menettämiseen

Jokaisen rintaperillisen tulee vaatia lakiosaa erikseen. Lisäksi rintaperillisen tulee ilmoittaa, mitä laskennallisia lisäyksiä hän vaatii tehtäväksi pesän varoihin lakiosaa laskettaessa. Lakiosavaatimus on esitettävä testamentinsaajalle kuuden kuukauden määräajassa testamentin tiedoksisaamisesta lukien. Lakiosavaatimuksen esittämisen laiminlyönti johtaa lakiosaoikeuden menettämiseen. Lakiosaan oikeutetun perillisen puolesta ei esimerkiksi hänen lapsensa voi lakiosavaatimusta tehdä. Ellei lakiosaan oikeutettu itse tee lakiosavaatimusta, koko hänen sukuhaaransa menettää oikeuden lakiosaan. Lakiosailmoitus on tehtävä jokaiselle testamentinsaajalle erikseen, joiden oikeus loukkaa rintaperillisen oikeutta lakiosaan. Jos omaisuutta on testamentattu useammalle henkilölle, pitää heistä jokaiselle tehdä erikseen lakiosailmoitus.

Luonnollisest rintaperillinen menettää lakiosansa myös silloin, kun hän ei halua perintöä. Tällöin rintaperillinen voi luopua perinnöstä, lakiosa mukaan lukien, myös aktiivisesti tekemällä kirjallisen luopumisilmoituksen. Tällöin lakiosaoikeus kuitenkin siirtyy perinnöstä luopuneen sijaan tuleville rintaperillisille, joilla on oikeus vaatia lakiosaa.

Lakiosan menettäminen lain nojalla

Perintö menetetään suoraan lain nojalla, jos rintaperillinen on aiheuttanut perittävän kuoleman tahallisella rikoksella. Samoin, jos rintaperillinen on ollut osallisena hävittämässä tai salaamassa perittävän tekemää testamenttia, voi oikeus julistaa hänet kokonaan tai osaksi menettäneeksi oikeutensa perinnön saamiseen perittävän jälkeen.

Lakiosa on kuitenkin rintaperillisen vahva oikeus ja sen menettäminen kokonaan on harvinaista.

Nopeaa apua lakiasioihin.