Lakiosan vaatiminen perunkirjoituksessa

Lakiosan vaatiminen perunkirjoituksessa on mahdollista. Silloin lakiosavaatimus pitää joko merkitä sisälle perukirjaan tai oheistaa se perukirjan liitteeksi.

Lakiosa on puolet perilliselle lakimääräisen perimysjärjestyksen mukaan tulevasta perintöosan arvosta. Lakiosaan ovat oikeutettuja vain rintaperillinen sekä ottolapsi ja tämän jälkeläinen.

Lakiosavaatimus tehdään yleensä testamentin tiedoksisaannin jälkeen erillisellä testamentin saajalle osoitetulla lakiosavaatimuksella. Vasta testamentin olemassaolo ja tietoisuus siitä synnyttää tarpeen vaatia lakiosaa. Ilman testamenttia ei myöskään lakiosia ole tarpeen vaatia, vaan silloin jaetaan perintö perillisten kesken lainmukaisesti. Lakiosa on perintöosaa pienempi, vähimmäissaanto, jäämistöstä.

Lakiosan vaatiminen perunkirjoituksessa on toinen tapa esittää lakiosavaatimus. Silloin edellytys on kuitenkin, että myös testamentinsaaja, jolle lakiosavaatimus esitetään, on paikalla perunkirjoitustilaisuudessa. Jos testamentin saaja on perunkirjoituksessa paikalla ja rintaperillisellä on tieto testamentista, hän voi näiden edellytysten vallitessa vaatia perukirjaan merkittäväksi hänen lakiosavaatimuksensa. Kun perukirjan sitten allekirjoittaa kaksi uskottua miestä ja testamentin saaja on perukirjaan merkitty läsnäolevaksi, on lakiosavaatimus esitetty siten todisteellisesti, ettei sen tekemisestä jää epäselvyyttä.

Perunkirjoituksessa on myös mahdollista esittää erillinen kirjallinen lakiosavaatimus suoraan testamentinsaajalle, joka kuittaa allekirjoituksellaan saaneensa tiedon lakiosavaatimuksesta.

Nopeaa apua lakiasioihin.