Erilaiset testamentit

Testamentteja on erilaisia, sillä niillä tavoitellaan erilaisia tarkoituksia. Tässä artikkelissa käymme läpi erilaiset testamentit. Yleistestamentti ja erityistestamentti eli legaatti  Yleistestamentilla testamentin tekijä määrää jäämistöstään yleisluontoisesti ilman, että testamentti koskisi jotain tiettyä omaisuutta.… Lue lisää »

Erityisjälkisäädös eli legaatti

Erityisjälkisäädös on virallinen nimitys erityistestamentille eli legaatille. Erityisjälkisäädös määrää perinnöksi jäävästä omaisuudesta vain rajatulta osalta, ei koko omaisuudesta. Erityisjälkisäädöksen olemus Erityisjälkisäädöksellä tarkoitetaan testamenttia, jolla testamentintekijä määrää jostakin tietystä omaisuudestaan taikka tietystä rahamäärästä… Lue lisää »

Legaatti ja lakiosa

Legaatti ja lakiosa Perittävällä on oikeus testamentilla määrätä, kuinka hänen omaisuutensa tulee jaettavaksi hänen kuolemansa jälkeen. Testamentti ei silti ikinä saa loukata rintaperillisen lakiosaa. Legaatti eli erityisjälkisäädös ei tee poikkeusta… Lue lisää »