Mitä lakiosa perittävän jäämistöön tarkoittaa?

Rintaperillisellä on oikeus lakiosaan perinnönjättäjän jälkeen. Lakiosa on puolet lakimääräisen perimisjärjestyksen mukaan tulevan perintöosan arvosta. Rintaperillinen on perinnönjättäjän lapsi, ottolapsi tai heidän jälkeläisensä. Lakiosaoikeus takaa rintaperillisille osuuden pesästä tilanteissa, joissa hänet on testamentilla syrjäytetty perinnöstä taikka pesään ei testamentin täysimääräisen toteuttamisen johdosta jäisi riittävästi varoja rintaperillisen perintöosan toteuttamiseen.

Lakiosaa ei testamentilla saa siis loukata. Jos lakiosaa loukkaava testamentti on tehty ja rintaperillinen esittää lakiosavaatimuksen testamentinsaajalle määräajassa, testamenttia ei siltä osin täytetä kuin se lakiosaa loukkaa. Testamentinsaaja voi myös joutua suorittamaan lakiosasta puuttuvan osan rintaperilliselle. Lakiosasta puuttuvan osan saa testamentinsaaja pääsääntöisesti suorittaa rahana perillisen määräämän kohtuullisen ajan kuluessa, ellei sitä testamentissa ole kielletty. Silloin testamentti jää voimaan.

Perittävän kuollessa täyttämättä olevaa lahjanlupausta ei saa täyttää siltä osin kuin se loukkaa rintaperillisen lakiosaa.

Nopeaa apua lakiasioihin.