Miten lakiosan määrä lasketaan?

Lakiosa on puolet lakimääräisen perimisjärjestyksen mukaan tulevan perintöosan arvosta. Lakimääräinen perimisjärjestys lähtee siitä, että kukin samassa sukulaisuussuhteessa vainajaan oleva saa samansuuruisen suhteellisen osuuden jäämistöstä. Esimerkiksi viidestä lapsesta kukin saa 1/5 jäämistöstä. Lakiosa on tällöin tästä puolet eli 1/10 jäämistöstä.

Jos perittävällä esimerkiksi on kaksi lasta ja jäämistön arvo on 100.000 euroa, on normaali perintöosuus kummallekin 50.000 euroa. Jos perittävä olisi esimerkin mukaisessa tilanteessa testamentannut koko omaisuutensa sivulliselle, on kummallakin rintaperillisellä testamentista huolimatta oikeus 25.000 euron arvoiseen lakiosaan eli puoleen normaalista perintöosuudestaan.

Lakiosaa määrättäessä otetaan lukuun sekin, jonka perittävä on testamentissa tehnyt perinnöttömäksi tai joka muutoin on jäävä osattomaksi perinnöstä. Jos 100.000 euron arvoisen jäämistön jättäneellä perittävällä on viisi lasta, joista yksi on luopunut perinnöstä, on lakiosan suuruus 10.000 euroa. Lakiosa lasketaan siis samalla tavalla kuin siinä tapauksessa, että perinnöstä luopunut ottaisi perinnön vastaan.

Nopeaa apua lakiasioihin.