Vaikuttaako ennakkoperintö saajansa lakiosaan?

Jos perillinen on perittävän eläessä saanut omaisuutta, joka on otettava lukuun perintöosaa määrättäessä, luetaan kyseinen omaisuuserä hänen lakiosansa vähennykseksi. Ennakkoperintö siis vähentää reaalisessa perinnönjaossa maksettavan lakiosan määrää. Ennakkoperintöjä ei automaattisesti oteta huomioon, jos muut perilliset eivät sitä vaadi.

Nopeaa apua lakiasioihin.