Osittainen perinnöstäluopuminen ei lähtökohtaisesti ole mahdollista ilman kaksinkertaista veroseuraamusta. Perinnöstä luopumisen pääsääntö on, että perinnöstä on luovuttava kokonaan ja ehdoitta. Osittainen perinnöstä luopuminen ei siten ole tehokas luopuminen vaan tehoton, jossa verotuksellisessa mielessä katsotaan olevan kaksi saantoa; ensin perintösaanto ja sen jälkeen lahja siltä osin, kuin perintö on luovutettu eteenpäin. Poikkeus tästä säännöstä on osittainen lakiosa.

Korkein hallinto-oikeus on antanut osittaisesta lakiosasta ratkaisun. Korkeimman hallinto-oikeuden mukaan rintaperillinen voi vaatia lakiosaa alemmasta arvosta, kuin mihin hänellä olisi lain mukaan oikeus. Rintaperillisen ei tällöin katsota ottaneen vastaan koko lakiosaa. Tämä puolestaan tarkoittaa sitä, että lakiosaperillinen ei joudu maksamaan perintöveroa koko lakiosastaan, jos hän luopuu siitä osittain.

Jos rintaperillinen ei ota vastaan täyttä lakiosaansa, ei hänen katsota myöskään lahjoittavan vastaanottamatonta osaa lakiosastaan testamentin saajalle. Koska vastaanottamatonta lakiosan osuutta ei katsota lahjaksi testamentin saajalle, ei hänellä ole siten velvollisuutta maksaa myöskään lahjaveroa.

Korkeimman oikeuden käsittelemässä tapauksessa lakiosaperilliset vaativat lakiosiaan vain verovapaaseen 19 990 euroon saakka ja hyväksyivät testamentin muilta osin. Tuomioistuin katsoi, että lakiosaperilliset voivat tehokkaasti vaatia vain osaa lakiosastaan ilman, että heille määrätään perintöveroa koko lakiosasta. Perintö tuli muilta osin verottaa testamentin saajilta.

Osittainen lakiosa tarkoittaa siis teknisesti ajatellen osittaista luopumista lakiosasta. Ja sitä ei siis nykyisen oikeuskäytännön mukaan katsota osittaiseksi perinnöstä luopumiseksi.

Nopeaa apua lakiasioihin.