Suhteellinen lakiosa tarkoittaa suhdelukua, jonka mukaisesti lakiosa määräytyy. Perintöosuuden ollessa 1/3 suhteellinen lakiosa on 1/6 koko perinnöstä.

Sen jälkeen, kun kuolinpesä on saatettu jakokuntoon, eli muun muassa osakaspiiri sekä varat selvitetty ja velat maksettu, ja ryhdytään perinnönjakoon, jakaantuu tämä jako vielä kahteen vaiheeseen. Ensin tulee laskennallinen vaihe ja sen jälkeen reaalinen vaihe. Laskennallisessa vaiheessa määritetään osakkaiden jako-osuudet. Jako-osuudet määritellään murtolukuina kullekin perilliselle erikseen.

Seuraavassa esimerkissä määritellään rintaperillisille suhteelliset lakiosat:

A:n kuollessa hänellä on kolme lasta B, C ja D. A on määrännyt testamentilla omaisuudestaan B:n hyväksi. C on kuollut ennen A:ta ja D luopuu perinnöstä. C:llä on kaksi lasta C1 ja C2 ja D:llä kolme lasta D1, D2 ja D3.

Kunkin A:n lapsen perintöosuus ilman testamenttia olisi 1/3. Testamentti aiheuttaa sen, että C ja D ovat oikeutettuja lakiosaan eli puoleen perintöosasta kumpikin. Suhteellinen lakiosa molemmille on siten 1/6. Tämä jakaantuu edelleen siten, että C:n lapset tulevat jakamaan C:n osuutta, jolloin C1:n ja C2:n suhteellinen lakiosa on 1/12. D:n luopuessa perinnöstä hänen lapsensa tulevat hän sijaansa jakamaan D:n osuutta, jolloin D1, D2 ja D3 saavat kukin 1/18 osaa perinnöstä. Edellä mainitulla tavalla samassa kuolinpesässä voi olla erisuuruisia lakiosia. Tässä esimerkissä on suhteellisia lakiosia suuruudeltaan 1/12 ja 1/18.

Suhteellisen lakiosan perusteella määritellään sitten arvomääräinen lakiosa. Jos jakokelpoisen jäämistön arvo on 180000 euroa, tulee lakiosalle 1/12 saatavaa 15000 euroa ja lakiosalle 1/18 tulee saatavaa 10000 euroa.

Nopeaa apua lakiasioihin.