Lahja oikeudellisena käsitteenä

Mitä lahja oikeudellisena käsitteenä tarkoittaa? Lahjan sisältö vaihtelee eri yhteyksissä. Käsitteen yhtenäisyyttä ylläpitävät vain tietyt oikeuskirjallisuudessa esitetyt tunnusmerkit, jotka yleensä esiintyvät lahjoiksi kutsutuissa oikeudellisissa ilmiöissä. Lahjasta voidaan puhua, jos varallisuutta… Lue lisää »

Ennakkoperinnön vähentäminen

Ennakkoperinnön vähentäminen tarkoittaa sitä, että ennakkoperintö, joka on annettu rintaperilliselle ennen perittävän kuolemaa, vähennetään rintaperilliselle tulevasta perinnöstä. Ennakkoperinnön vähentäminen saajansa osasta Ennakkoperintö, joka on annettu rintaperilliselle ennen perittävän kuolemaa, tulee vähentää… Lue lisää »

Kuolemanvaraislahja

Mikä on kuolemanvaraislahja? Onko se sallittu? Kuolemanvaraislahjalla tarkoitetaan sellaista lahjanlupausta, jossa lahjan täyttäminen on tavalla tai toisella kytketty lupauksen antajan kuolemaan. Lahjanlupaus, joka on tarkoitettu täytettäväksi antajan eläessä, ei ole… Lue lisää »

Rintaperillisille annettu lahja, onko ennakkoperintöä?

Onko rintaperilliselle annettu lahja ennakkoperintöä? Rintaperilliselle annetun lahjan kohdalla on valittu vähentämismyönteinen lähtökohta. Mitä perittävä on eläessään antanut rintaperilliselle, on ennakkona vähennettävä tämän perinnöstä, ellei muuta ole määrätty tai olosuhteisiin… Lue lisää »

Perittävän antama lahja; onko ennakkoperintöä?

Milloin perittävän antama lahja on saajansa ennakkoperintöä? Perittävä voi aina lahjaa antaessaan tai myöhemmin elinaikanaan määrätä, onko lahja katsottava saajansa ennakkoperinnöksi. Myös olosuhteista voidaan perittävän tarkoitus lahjan ennakkoperintöluonteesta päätellä. Jos perittävä… Lue lisää »

Muille kuin rintaperillisille annettu lahja

Onko muulle kuin rintaperilliselle annettu lahja ennakkoperintöä? Jos lahjan saajana on muu perillinen kuin perittävän jälkeläinen, on ennakkoperintöolettama päinvastainen kuin rintaperilliselle annetun lahjan kohdalla. Lahja on ennakkoperintönä vähennettävä vain, jos… Lue lisää »

Ennakkoperinnön verotus

Miten ennakkoperintö verotetaan? Ennakkoperintöä perittävän elinaikana lahjana verotettaessa ei ennakkoperinnön käsitteellä ole merkitystä. Verotetaan normaalista lahjasta. Ennakkoperintö on saantona lahja. Ennakkoperinnön käsite tulee merkitykselliseksi vasta perittävän kuoltua toimitettavassa perintöverotuksessa ja… Lue lisää »

Ennakkoperinnön huomiointi perinnönjaossa

Miten ennakkoperintö otetaan perinnönjaossa huomioon? Jommankumman puolison avio-oikeuden alaisesta omaisuudesta puolisoiden yhteiselle rintaperilliselle annettu ennakkoperintö on vähennettävä ensiksi kuolleelta puolisolta jääneestä perinnöstä. Jos ennakon koko arvoa ei voida tästä vähentää,… Lue lisää »