Onko rintaperilliselle annettu lahja ennakkoperintöä?

Rintaperilliselle annetun lahjan kohdalla on valittu vähentämismyönteinen lähtökohta. Mitä perittävä on eläessään antanut rintaperilliselle, on ennakkona vähennettävä tämän perinnöstä, ellei muuta ole määrätty tai olosuhteisiin katsoen otaksuttava tarkoitetun. Perinnönjättäjän ei yleensä ole katsottu tarkoittaneen suosia lahjan saanutta lasta toisten perillisten kustannuksella. Mitään aikarajaa ei ole asetettu sille, milloin perinnönjättäjä voi tahdonilmaisullaan kumota rintaperillistä koskevan ennakkoperintöoletuksen. Tahdonilmaisun voi antaa tai peruuttaa vaikka kuolinvuoteella.

Olettaman kumoamiseen riittää täysin vapaamuotoinen tahdonilmaisu. Perillisten välisten erimielisyyksien välttämiseksi olisi kuitenkin suotavaa, että tahdonilmaisu tapahtuisi, jos ei nyt aivan testamentin muodossa, niin kirjallisesti kuitenkin.

Tavanomaista lahjaa rintaperilliselle ei ole katsottava ennakkoperinnöksi. Lahja on tavanomainen, jos sen arvo ei ole epäsuhteessa antajan oloihin. Säännöksellä on haluttu välttää tilanne, jossa perilliset riitelisivät jokaisesta pienestäkin perinnönjättäjän perilliselle antamasta lahjoituksesta. Esim. tavanomaiset muistamiset syntymä- tai muiden juhlapäivien johdosta eivät ole saajalleen ennakkoperintöä. Tavanomaisia ovat myös tilapäiset avustukset opiskelevalle tai työttömälle lapselle.

Nopeaa apua lakiasioihin.