Onko muulle kuin rintaperilliselle annettu lahja ennakkoperintöä?

Jos lahjan saajana on muu perillinen kuin perittävän jälkeläinen, on ennakkoperintöolettama päinvastainen kuin rintaperilliselle annetun lahjan kohdalla. Lahja on ennakkoperintönä vähennettävä vain, jos omaisuutta annettaessa on niin määrätty tai olosuhteiden perusteella on katsottava niin tarkoitetun.

Olettaman kumoava määräys olisi lain sanamuotoon pitäydyttäessä annettava lahjaa annettaessa. Joidenkin tulkintojen mukaan lahjoitushetki asettaisi aikarajan myös olosuhteiden perusteella tehtäville päätelmille. Mutta ainakin testamentin muodossa lahjoitushetken jälkeinen ennakkoperintömääräys on kiistatta mahdollinen, koska ennakkoperintösäännöstö ei rajoita perittävän yleistä testamenttausvapautta. Ennakkoperintöasioissa kannattaa kääntyä perimysasioista perillä olevan lakimiehen puoleen.

Nopeaa apua lakiasioihin.