Milloin perittävän antama lahja on saajansa ennakkoperintöä?

Perittävä voi aina lahjaa antaessaan tai myöhemmin elinaikanaan määrätä, onko lahja katsottava saajansa ennakkoperinnöksi. Myös olosuhteista voidaan perittävän tarkoitus lahjan ennakkoperintöluonteesta päätellä. Jos perittävä ei ole ennakkoperintölausumaa antanut eikä olosuhteista voida tarkoitusta päätellä, toimitaan laissa asetettujen oletussääntöjen mukaan. Oletukset siitä milloin lahja on ennakkoperintönä vähennettävä vaihtelevat sen mukaan, onko lahjansaajana rintaperillinen tai muu perillinen.

Nopeaa apua lakiasioihin.