Epäillyn oikeudet esitutkinnassa on pääsääntöisesti ilmoitettava siinä vaiheessa kun ilmenee, että häntä epäillään rikoksesta. Ilmoitukset on kuitenkin annettava viimeistän ennen ensimmäistä kuulustelua.

Epäillyn oikeudet esitutkinnassa

Epäillyllä on oikeus käyttää valitsemaansa avustajaa. Lähtökohtaisesti avustajalla on oikeus olla läsnä ensimmäisestä kuulustelusta lähtien.

Epäillyllä on oikeus saada pyynnöstään puolustaja, jos häntä epäillään tai hänelle vaaditaan rangaistusta rikoksesta, josta ei ole säädetty lievempää rangaistusta kuin neljä kuukautta vankeutta, tai tällaisen rikoksen yrityksestä tai osallisuudesta siihen. Puolustaja on pyynnöstä määrättävä myös silloin kun epäiltyä on pidätettynä tai vangittuna. Viran puolesta puolustaja määrätään kun epäilty ei kykene puolustamaan itseään, tai hän on alle 18-vuotias. Tällöin puolustajaa ei kuitenkaan tarvita, jos on ilmeistä, ettei sitä tarvita. Viran puolesta puolustaja määrätään myös silloin kun epäillyn itsensä valitsema puolustaja ei täytä puolustajalle asetettuja vaatimuksia tai ei muuten kykene asianmukaisesti puolustamaan epäiltyä.

Epäillylle on ilmoitettava tämän oikeudesta maksuttomaan oikeusapuun, jos tällainen oikeus on olemassa. Epäillyllä on myös oikeus saada tulkki ja tieto rikoksesta, josta häntä epäillään. Epäillyllä on oikeus vaieta ja olla myötävaikuttamatta rikoksen selvittämistä. Tämä ei kuitenkaan välttämättä paranna epäillyn mahdollisuuksia prosessissa.

Lähde §: esitutkintalaki

Nopeaa apua lakiasioihin.