Erityisen oikeuden kirjaaminen

Erityisen oikeuden kirjaaminen tarkoittaa, että se merkitään rekisteriin. Kirjaamisella ei ole niinkään oikeutta luovaa vaikutusta, eikä se myöskään korjaa mahdollista pätemättömyyttä (toisin kuin lainhuuto).

Kirjaamisen ensisijaisena tarkoituksena on turvata oikeuden pysyvyys vaihdantatilanteissa. Se vahvistaa erityisen oikeuden haltijan oikeudellista asemaa ja tässä mielessä rinnastuu lainhuudon kirjaamiseen. Erityisillä oikeuksilla ei kaikilla ole yhtä vahva suoja esimerkiksi kiinteistön vaihdannassa. Suojan vahvuus riippuu erityisen oikeuden luonteesta.

Erityisen oikeuden kirjaaminen on lähtökohtaisesti vapaaehtoista, mutta joissain tapauksissa myös pakollista. Erityinen oikeus kannattaa kuitenkin kirjata kaikissa tapauksissa sen turvaamiseksi. Kun oikeus kirjataan rekisteriin, se näkyy rasistustodistuksessa.  Rasitustodistuksesta ilmenevät lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin kirjatut kiinteistöön kohdistuvat kiinnitykset, hakemuksen perusteella kirjatut erityiset oikeudet sekä muistutustiedot (esim. ulosmittaus).

Erityisen oikeuden kirjaaminen – erilaisia erityisiä oikeuksia

Yleisesti kirjattuja erityisiä oikeuksia ovat maanvuokraoikeus, käyttöoikeus, eläkeoikeus ja sopimus kiinteistön hallinnan jakamisesta

Harvinaisempia erityisiä oikeuksia ovat metsänhakkuuoikeus, erilaiset irrottamisoikeudet kuten soranotto-oikeus, eräät elinkeinotoimintaan liittyvät rakennusta tai laitetta koskevat kirjaukset, ainesosa- ja tarpeistokirjaukset.

Erityisiä oikeuksia ei voi kirjata, jos oikeus on tehty pysyväksi, oikeus on tehty jonkin kiinteistön hyväksi tai se on perustettu viranomaisen päätöksellä esimerkiksi kiinteistötoimituksessa.

Lue lisää mm. maanmittauslaitoksen sivuilta

Nopeaa apua lakiasioihin.