Esteet etunimen hyväksymiselle on säädetty nimilaissa. Lain mukaan ihmisen etunimi ei voi olla mikä tahansa.

Ehdoton kielto – sopimattomuus tai haitallisuus

Etunimeksi ei voida hyväksyä nimeä, joka on sopimaton tai jonka käyttö muutoin voi aiheuttaa ilmeistä haittaa. Sopimaton nimi on ainakin alatyylinen ilmaus tai kirosana. Sopiva ei ole ollut myöskää esim. tavanomainen koiran nimi. Joskus nimiä on pidetty sopimattomana myös siksi, ettei sitä löysy almanakasta. Käyttö voi aiheuttaa ilmeistä haittaa jos se ei ole lapsen edun mukainen ja vaarantaisi lapsen kasvun ja kehityksen.

Esteet etunimen hyväksymiselle on jaettu kahteen osaan:

Kiellot – sisältävät kuitenkin poikkeuksia

Etunimeksi ei voida hyväksyä nimeä, joka muodoltaan tai kirjoitustavaltaan on kotimaisen nimikäytännön vastainen. Etunimeksi ei myöskään voida hyväksyä nimeä, joka on vakiintunut vastakkaiselle sukupuolelle. Pojalle ei voi antaa naisen nimeä eikä tytölle miehen nimeä. Etunimeksi ei voi antaa sukunimeä, ellei kysymyksessä ole isän tai äidin etunimestä muodostettu poika- tai tytärloppuinen nimi, jota käytetään muun etunimen jäljessä. Etunimeksi ei voi ottaa nimeä, joka ennestään on sisaruksella tai puolisisaruksella, muutoin kuin toisen etunimen ohella.

Harkinnanvaraiset esteet

Edellisessä kappaleessa luetellussa asetetuille vaatimuksista huolimatta etunimi voidaan hyväksyä, jos se on annettu uskonnollisen tavan vuoksi. Tai jos henkilö kansalaisuutensa, perhesuhteidensa tai muun erityisen seikan perusteella on yhteys vieraaseen valtioon ja esitetty etunimi vastaa sanotussa valtiossa noudatettua nimikäytäntöä. Jos nimen hyväksymiseen on jokin muu pätevä syy.

Lähde §: etu- ja sukunimilaki


Suomen Juristit Oy
14.12.2016
(Päivitetty 16.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.