Nimivelvoite

Nimivelvoite on Suomessa jokaisella henkilöllä. Jokaisella on oltava etunimi ja sukunimi. Myös kansainvälisissä sopimuksissa määrätään oikeudesta nimeen. Käytännössä nimettömät ja paperittomat voisivat helposti jäädä yhteiskunnan perustoimintojen ulkopuolelle. Nimivelvoitteeelle on myös… Lue lisää »

Etunimiä voi olla enintään neljä

Lapselle on syntymän jälkeen annettava etunimi.  Etunimiä saa lain mukaan olla korkeintaan neljä. Jos yhdysmerkki yhdistää kaksi etunimeä pidetään niitä yhtenä. Etunimi siis voi olla esimerkiksi Eino-Kalevi Jorma Pentti. Annetut… Lue lisää »

Esteet etunimen hyväksymiselle

Esteet etunimen hyväksymiselle on säädetty nimilaissa. Lain mukaan ihmisen etunimi ei voi olla mikä tahansa. Ehdoton kielto – sopimattomuus tai haitallisuus Etunimeksi ei voida hyväksyä nimeä, joka on sopimaton tai… Lue lisää »

Etunimen muuttaminen

Etunimen muuttaminen voi tulla eteen tilanteessa, jossa nimi ei enää tunnukaan mieluisalta. Etunimen muuttaminen tapahtuu ilmoituksella tai hakemuksella. Ilmoitusmenettely on yksinkertainen. Hakemusmenettelyssä maistraatti pyytää usein nimilautakunnan lausunnon. Ilmoitusmenettely Nopeampi ilmoitusmenettely… Lue lisää »

Sukunimen muuttaminen avioliiton alkaessa

Kummallakin puolisolla säilyy vihittäessä hänen oma sukunimensä tai sukunimiyhdistelmänsä, jos puolisot eivät sovi asiasta toisin. Avioliiton solmimiseen liittyy kuitenkin usein sukunimen muuttaminen. Myös avioliiton aikana voi esiintyä tarve muuttaa sukunimi,… Lue lisää »

Sukunimi: Suojattu sukunimi

Voiko sukunimen menettää? Sukunimi voidaan julistaa menetetyksi. Näin voi käydä esimerkiksi silloin, kun joku on muuttanut hakemuksella sukunimensä. Kun maistraatti on hyväksynyt hakemuksen, sukunimi on virallisesti hakijan käytössä. Jos tämä… Lue lisää »

Nimihakemus: Nimihakemuksen tekeminen, nimilautakunta

Mikä on nimilautakunnan tehtävä? Voiko se hylätä nimihakemukseni? Nimilautakunta on toiminut oikeusministeriön alaisena vuodesta 1986. Valtioneuvosto nimittää nimilautakunnan jäsenet. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan täytyy olla oikeustieteen kandidaatin tutkinnon suorittaneita. Jäsenillä tulee… Lue lisää »

Nimilautakunta käsittelee etu- ja sukunimiasioita

Nimilautakunta on maistraatin ohella toinen nimiviranomainen. Se käsittelee nimiasioita ja seuraa etu ja sukunimen antamisessa noudatettua käytäntöä. Lautakunta on oikeusministeriön alainen. Se on erityinen asiantuntijaviranomainen nimilain soveltamista koskevissa kysymyksissä. Maistraatti käsittelee… Lue lisää »

Lapsen sukunimen muuttaminen on useimmiten mahdollista

Lapsen sukunimen muuttaminen tapahtuu tilanteesta riippuen joko ilmoituksella tai hakemuksella. Ilmoitusmenettely on nimensä mukaisesti nopea ja yksinkertainen. Sukunimen määräytyminen lähtökohtaisesti Lapsi saa syntyessään sen sukunimen, joka vanhemmilla on lapsen syntymän… Lue lisää »