Nimet

Lapsen sukunimen määräytyminen yleisimmissä tapauksissa ›

Lapsen sukunimen määräytyminen vaihtelee riippuen mm. siitä ovatko vanhemmat avioliitossa ja mitkä heidän sukunimensä ovat. Yhteinen sukunimi myös lapselle Jos vanhemmilla on yhteinen sukunimi, saa lapsi tämän sukunimen. Myöskään valinnanvapautta ei tällöin ole. Vanhemmilla on yhteinen sukunimi silloin, kun molempien vanhemman sukunimenä on esim. Virtanen. Myös silloin, kun toisella vanhemmalla on ns. kaksoisnimi vanhemmilla on Lue lisää ›

Nimilautakunta käsittelee etu- ja sukunimiasioita ›

Nimilautakunta on maistraatin ohella toinen nimiviranomainen. Se käsittelee nimiasioita ja seuraa etu ja sukunimen antamisessa noudatettua käytäntöä. Lautakunta on oikeusministeriön alainen. Se on erityinen asiantuntijaviranomainen nimilain soveltamista koskevissa kysymyksissä. Maistraatti käsittelee nimisasioita ensiasteen viranomaisena. Nimilautakunta antaa lausuntoja Nimilautakunta antaa tuomioistuimille, maistraateille ja muille viranomaisille lausuntoja suku- ja etunimeä koskevissa asioissa. Nimilautakunnan tehtävinä on myös seuraa suku- Lue lisää ›

Lapsen mielipide nimiasiassa ›

Lapsen mielipide nimiasiassa ratkaisee joskus nimen määräytyminen. Nimiasiat ovat jokaiselle merkityksellä, myös lapsen mielipiteellä on usein merkitystä. Tarkemmin sääntely lapsen mielipiteen kuulemisesta riippu lapsen iästä ja kehitystasosta, mutta myös siitä, millaisesta nimenmuutoksesta on kyse. Lapsen mielipide nimiasiassa 12 vuotta täyttänyttä lasta on kuultava, kun muutetaan hänen etu- tai sukunimeään menettystä riippumatta. Nimeä ei voida muuttaa Lue lisää ›

Lapsen sukunimen muuttaminen on useimmiten mahdollista ›

Lapsen sukunimen muuttaminen tapahtuu tilanteesta riippuen joko ilmoituksella tai hakemuksella. Ilmoitusmenettely on nimensä mukaisesti nopea ja yksinkertainen. Sukunimen määräytyminen lähtökohtaisesti Lapsi saa syntyessään sen sukunimen, joka vanhemmilla on lapsen syntymän hetkellä. Näin toimitaan, jos vanhemmilla on yhteinen sukunimi. Jos vanhemmilla ei ole yhteistä sukunimeä, lapsi saa sen sukunimen, jonka vanhemmat ilmoittavat lapsen sukunimeksi. Tämä edellyttää, Lue lisää ›

Nimivelvoite ›

Nimivelvoite on suomessa jokaisella henkilöllä. Jokaisella on oltava etunimi ja sukunimi. Myös kansainvälisissä sopimuksissa määrätään oikeudesta nimeen. Käytännössä nimettömät ja paperittomat voisivat helposti jäädä yhteiskunnan perustoimintojen ulkopuolelle. Nimivelvoitteeelle on myös luonnollinen tarve ihmisten erotettavuuden ja yksilöinnin kannalta normaalissa arkielämässä. Nimivelvoite velvoittaa ottamaan nimen sen puuttuessa Jos henkilöltä puuttu sukunimi, on sellainen otettava. Edellytykset ovat samat Lue lisää ›

Etunimiä voi olla enintään kolme ›

Lapselle on syntymän jälkeen annettava etunimi.  Etunimiä saa lain mukaan olla korkeintaan kolme. Jos yhdysmerkki yhdistää kaksi etunimeä pidetään niitä yhtenä. Etunimi siis voi olla esimerkiksi Eino-Kalevi Jorma Pentti. Annetut etunimet on ilmoitettava väestötietojärjestelmään kahden kuukauden kuluessa lapsen syntymästä. Kirjataan väestötietojärjestelmään Yleensä tästä huolehtii maistraatti tai seurakunta. Vanhemmat ilmoittavat etunimet sille maistraatille, jonka toimialueella lapsella on Lue lisää ›

Etunimen muuttaminen ›

Etunimen muuttaminen voi tulla eteen tilanteessa, jossa nimi ei enää tunnukaan mieluisalta. Etunimen muuttaminen tapahtuu ilmoituksella tai hakemuksella. Ilmoitusmenettely on yksinkertainen. Hakemusmenettelyssä maistraatti pyytää usein nimilautakunnan lausunnon. Ilmoitusmenettely Nopeampi ilmoitusmenettely voi tulla kysymykseen, jos nimeä ei ole aiemmin muutettu. Etunimen muuttamisena pidetään jonkin etunimen vaihtamista, nimien lisäämist tai vähentämistä. Nimen muuttamista on myös etunimien järjestyksen Lue lisää ›

Esteet etunimen hyväksymiselle ›

Esteet etunimen hyväksymiselle on säädetty nimilaissa. Lain mukaan ihmisen etunimi ei voi olla mikä tahansa. Ehdoton kielto – sopimattomuus tai haitallisuus Etunimeksi ei voida hyväksyä nimeä, joka on sopimaton tai jonka käyttö muutoin voi aiheuttaa ilmeistä haittaa. Sopimaton nimi on ainakin alatyylinen ilmaus tai kirosana. Sopiva ei ole ollut myöskää esim. tavanomainen koiran nimi. Joskus Lue lisää ›

Sukunimi: Yhteinen sukunimi ›

Saanko puolisoni kanssa yhteisen sukunimen ilman eri hakemusta? Avioliiton solmivat henkilöt ottavat yleisimmin käyttöönsä yhteisen sukunimen. Ennen vihkimistä vihkijä tiedustelee avioliittoon aikovilta, ovatko he päättäneet ottaa yhteisen nimen. Miehen sukunimen ottaminen on kaikkein tavallisinta. Yhteiseksi sukunimeksi voidaan kuitenkin ottaa se sukunimi, joka jommalla kummalla oli viimeksi naimattomana ollessaan. Puolisot eivät voi ilmoittaa yhteiseksi sukunimekseen sukunimeä, Lue lisää ›

Sukunimi: Suojattu sukunimi ›

Voiko sukunimen menettää? Sukunimi voidaan julistaa menetetyksi. Näin voi käydä esimerkiksi silloin, kun joku on muuttanut hakemuksella sukunimensä. Kun maistraatti on hyväksynyt hakemuksen, sukunimi on virallisesti hakijan käytössä. Jos tämä nimi on ns. suojattu sukunimi, ja sen käyttäminen loukkaa muita ko. nimen kantajia, nämä voivat vaatia nimen menetetyksi julistamista. Kanne on nostettava vastaajan kotipaikkakunnan tuomioistuimessa. Lue lisää ›