Voiko sukunimen menettää?

Sukunimi voidaan julistaa menetetyksi. Näin voi käydä esimerkiksi silloin, kun joku on muuttanut hakemuksella sukunimensä. Kun maistraatti on hyväksynyt hakemuksen, sukunimi on virallisesti hakijan käytössä. Jos tämä nimi on ns. suojattu sukunimi, ja sen käyttäminen loukkaa muita ko. nimen kantajia, nämä voivat vaatia nimen menetetyksi julistamista. Kanne on nostettava vastaajan kotipaikkakunnan tuomioistuimessa. Se on tehtävä viiden vuoden kuluessa siitä, kun nimi on merkitty väestötietojärjestelmään. Sen, joka menettää tätä kautta nimensä, on otettava takaisin aikaisempi sukunimensä.

Nopeaa apua lakiasioihin.