Hallitustaso käyttää hallitusvaltaa Suomessa

Hallitustasolla tarkoitetaan usein valtion hallinnon korkeinta tasoa. Siihen kuuluvat valtioneuvosto ja presidentti. Muita hallinnon tasoja ovat valtion keskushallinto, valtion  aluehallinto sekä paikallishallinto. Hallitustaso =  1. Valtioneuvost0 Valtioneuvostoon kuuluu pääministeri ja… Lue lisää »

Nimihakemus: Nimihakemuksen tekeminen, nimilautakunta

Mikä on nimilautakunnan tehtävä? Voiko se hylätä nimihakemukseni? Nimilautakunta on toiminut oikeusministeriön alaisena vuodesta 1986. Valtioneuvosto nimittää nimilautakunnan jäsenet. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan täytyy olla oikeustieteen kandidaatin tutkinnon suorittaneita. Jäsenillä tulee… Lue lisää »