Hallitustasolla tarkoitetaan usein valtion hallinnon korkeinta tasoa. Siihen kuuluvat valtioneuvosto ja presidentti. Muita hallinnon tasoja ovat valtion keskushallinto, valtion  aluehallinto sekä paikallishallinto.

Hallitustaso =  1. Valtioneuvost0

Valtioneuvostoon kuuluu pääministeri ja muita ministereitä. Muiden ministerien määrä vaihtelee. Sipilän hallitus vähensi ministereiden määrää. Valtioneuvostoa kutsutaan puhekielessä myös hallitukseksi. Tasavallan presidentti ja valtioneuvosto yhdessä käyttävät hallitusvaltaa, joka näille on perustuslaissa annettu. Valtioneuvoston jäsenten on nautittava eduskunnan luottamusta. Valtioneuvostolle kuuluvat perustuslaissa erikseen säädetyt tehtävät sekä ne muut hallitus- ja hallintoasiat, jotka on säädetty valtioneuvoston tai ministeriön päätettäväksi tai joita ei ole osoitettu tasavallan presidentin tai muun viranomaisen toimivaltaan. Valtioneuvostolle kuuluu siis hallinnollinen yleistoimivalta. Jos ei tiedetä, minkä viranomaisen tulisi asiasta päättää, katsotaan asian kuuluvan valtioneuvoston päätettäväksi. Tällaiset asiat, joissa toimivalta päättää jostakin asiasta ei kuulu millekään taholle, ovat erittäin harvinaisia.

2. Presidentti

Tasavallan presidentti on valtion päämies, jonka Suomen kansa valitsee suorilla ja välittömillä vaaleilla. Tasavallan presidentin tehtäviin kuuluu edustaa Suomea muihin valtioihin nähden, toimia puolustusvoimien ylipäällikkönä sekä johtaa Suomen ulkopolitiikkaa yhteistoiminnassa hallituksen kanssa. Eri mailla on erilaisia käytäntöjään ulkopolitiikan johtamisessa. Demokratioissa ulkopolitiikkaa johtaa joskus pääministeri toisinaan taas presidentti.

Presidentti nimittää edelleen korkeimpiin virkoihin. Hänellä on myös asetuksenantovaltaa. Presidentti myös armahtaa elinkautisvangit edellytysten täyttyessä yleensä 12-14 vuoden kuluttua tuomion julistamisesta. Jos presidentti ei kykene hoitamaan tehtäviään tai hän on muuten estynyt tehtäviensä hoidossa, toimii hänen 1. sijaisenaan Suomen pääministeri.


Lue lisää hallinnosta.

Lähde §: Suomen perustuslaki


Suomen Juristit Oy
20.12.2016

Nopeaa apua lakiasioihin.