Asetus

Asetus on Euroopan unionin antama määräys, jolla unioni ohjaa ja säätää jäsenmaiden lainsäädäntöä. Asetus on unionin antamista määräyksistä vahvin. Asetus tulee jokaisessa jäsenmaassa voimaan sellaisenaan ja jota sovelletaan kaikilta osin kaikkialla unionissa.

Direktiivi

Direktiivi on toinen unionin antama määräys, joka ei tule voimaan sellaisenaan jokaisessa jäsenmaassa. Direktiivi ohjaa jäsenmaiden sisäistä lainsäädäntöä, sillä jokainen valtio valitsee miten se toteuttaa direktiivin määräykset ja tavoitteet. Keskeistä direktiivissä on se, että direktiivin tulee olla implementoitu kansalliseen lainsäädäntöön unionin asettamissa aikarajoissa. Unionin tärkeimpiin direktiiveihin kuluttaja tasolla on direktiivi kuluttajien oikeuksista, jolla parannetaan kuluttajien asemaa unionissa. Tällä direktiivillä kielletään verkko-ostosten piilokulut ja pidennetään kuluttajien ostosten perumisaikaa.

Päätökset

Unionin antamat päätökset sitovat niitä, joille päätös on osoitettu. Päätös on velvoittava säädös, joka sovelletaan sellaisenaan. EU:n toimielimet hyväksyvät päätöksiä EU:n perustamissopimusten nojalla.

Suositukset

Unionin antamat suositukset eivät ole sitovia. Suosituksen avulla eri toimielimet voivat ilmaista kantansa ja ehdottaa toimia ilman, että suosituksen kohteena oleville seuraisi sitä oikeudellisia velvoitteita.

Lausunnot

Lausunnolla unionin toimielimet ilmaisevat kantansa, jonka vuoksi nämä eivät luo oikeudellista velvoitetta vastaanottajalle. Unionin keskeiset toimielimet (komissio, neuvosto, parlamentti), alueiden komitea sekä Euroopan talous- ja sosiaalikomitea. Lausuntoja annettaan erityisesti lainsäädäntövaiheessa.

Nopeaa apua lakiasioihin.