Mikä on nimilautakunnan tehtävä? Voiko se hylätä nimihakemukseni?

Nimilautakunta on toiminut oikeusministeriön alaisena vuodesta 1986. Valtioneuvosto nimittää nimilautakunnan jäsenet. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan täytyy olla oikeustieteen kandidaatin tutkinnon suorittaneita. Jäsenillä tulee olla tietoa väestökirjanpidosta, sukututkimuksesta sekä suomen- ja ruotsin kielestä.

Nimilautakunta antaa lausuntoja muun muassa korkeimmalle hallinto-oikeudelle ja maistraateille sekä muille viranomaisille. Viranomaisten ei tarvitse noudattaa nimilautakunnan kantaa. Käytännössä lautakunnalla on silti suuri merkitys nimikäytännön ohjaamisessa.

Kaikissa asioissa maistraattien ei tarvitse pyytää lausuntoa nimilautakunnalta. Se voi ratkaista yksinkertaiset ja selvät nimihakemukset kysymättä erikseen lautakunnan kantaa. Maistraatilla on kuitenkin oikeus pyytää lausuntoa aina, kun se katsoo siihen olevan aihetta. Maistraatin pitää tällöin perustella lausuntopyyntö.

Nopeaa apua lakiasioihin.