Nimilautakunta on maistraatin ohella toinen nimiviranomainen. Se käsittelee nimiasioita ja seuraa etu ja sukunimen antamisessa noudatettua käytäntöä. Lautakunta on oikeusministeriön alainen. Se on erityinen asiantuntijaviranomainen nimilain soveltamista koskevissa kysymyksissä.

Maistraatti käsittelee nimisasioita ensiasteen viranomaisena.

Nimilautakunta antaa lausuntoja

Nimilautakunta antaa tuomioistuimille, maistraateille ja muille viranomaisille lausuntoja suku- ja etunimeä koskevissa asioissa. Nimilautakunnan tehtävinä on myös seuraa suku- ja etunimeen liittyvissä asioissa noudatettua nimikäytäntöä ja antaa siitä tietoja tuomioistuimille, maistraateille ja muille viranomaisille. Lisäksi se tekee oikeusministeriölle aloitteita ja esityksiä suku- ja etunimeä koskevan lainsäädännön kehittämiseksi.

Nimilautakuntaan tulee noin 100 lausuntopyyntöä kuukaudessa. Lautakunta käsittelee lausuntopyynnöt siinä järjestyksessä, kuin asiat saapuvat nimilautakuntaan.

Lautakunta voi esim. katsoa, ettei sukunimen muuttamista voida pitää aiheellisena. Nimilautakunnan lausunto voi myös koskea esim. sukunimen suojaa tai erityisten syiden olemassaoloa uuden sukunimen hyväksymiselle.

 

Nopeaa apua lakiasioihin.