Lapsen sukunimen muuttaminen tapahtuu tilanteesta riippuen joko ilmoituksella tai hakemuksella. Ilmoitusmenettely on nimensä mukaisesti nopea ja yksinkertainen.

Sukunimen määräytyminen lähtökohtaisesti

Lapsi saa syntyessään sen sukunimen, joka vanhemmilla on lapsen syntymän hetkellä. Näin toimitaan, jos vanhemmilla on yhteinen sukunimi.

Jos vanhemmilla ei ole yhteistä sukunimeä, lapsi saa sen sukunimen, jonka vanhemmat ilmoittavat lapsen sukunimeksi. Tämä edellyttää, että ilmoitettu sukunimi on jommallakummalla vanhemmalla ilmoitusta tehtäessä. Jos vanhemmilla on yhteisessä huollossa yhteinen alaikäinen lapsi, lapsi saa kuitenkin syntyessään sen sukunimen, joka hänen sisaruksellaan on.

Tuomioistuimen vahvistaessa alaikäisen lapsen lapseksiottamisen, lapsi saa ottovanhempansa sukunimen tai ottovanhempiensa yhteisen sukunimen. Jos ottovanhemmilla ei ole yhteistä sukunimeä, lapsi saa sen vanhemman sukunimen, jonka ottovanhemmat ilmoittavat tuomioistuimelle lapsen sukunimeksi.

Vanhemmat voivat sopia alaikäisen lapsen sukunimen muuttamisesta siten, että lapsi saa isänsä sukunimen, jos vanhemmilla ei lapsen syntyessä ollut yhteistä sukunimeä ja isyyttä ei ollut vahvistettu ja merkitty väestötietojärjestelmään silloin, kun lapsen sukunimi ilmoitettiin väestötietojärjestelmään.

Jos vanhemmat eivät ole yhdessä lapsen huoltajia, on lapsen huoltajilla tai huoltajalla oikeus päättää lapsen sukunimen muuttamisesta isän sukunimeksi.

Ilmoitus lapsen sukunimen muuttamisesta on tehtävä kirjallisesti sille maistraatille, jonka toimialueella lapsella on kotikunta tai väestökirjanpitokunta.

Lapsen sukunimen muuttaminen hakemuksella – esimerkkitilanteita

Jos lapsi esim. asuu erisukunimisen vanhemman luona, hänen sukunimensä muutetaan samaksi vanhemman hakemuksesta. Erinimisyyteen on monia syitä; Avoliitossa syntynyt lapsi on esimerkiksi saanut äitinsä sukunimen, mutta asuu eron jälkeen isänsä luona. Lapsi on myös voinut saada avioliitossa vanhempiensa yhteisen sukunimen, mutta asua eron jälkeen äitinsä luona, joka on vaihtanut sukunimekseen tyttönimensä.

 

Nopeaa apua lakiasioihin.