Lapsen mielipide nimiasiassa ratkaisee joskus nimen määräytyminen. Nimiasiat ovat jokaiselle merkityksellä, myös lapsen mielipiteellä on usein merkitystä. Tarkemmin sääntely lapsen mielipiteen kuulemisesta riippu lapsen iästä ja kehitystasosta, mutta myös siitä, millaisesta nimenmuutoksesta on kyse.

Lapsen mielipide nimiasiassa

12 vuotta täyttänyttä lasta on kuultava, kun muutetaan hänen etu- tai sukunimeään menettystä riippumatta. Nimeä ei voida muuttaa ilman yli 12-vuotaan lapsen suostumusta. Suostumus ei ole kuitenkaan tarpeen, jos lapsi ei sairautensa tai vammaisuutensa takia voi ilmaista tahtoaan. Suostumuksen on oltava kirjallinen.

Lapsen ollessa alle 12 vuotta, mutta jos hän kuitenkin on kehitystasoltaan kelpoinen muodostamaan mielipiteensä ja ymmärtää asian merkityksen, ei hänen etunimeään voi muutta vastoin hänen tahtoaan. Myöskään sukunimeä ei voida muuttaa hakemusmenettelyssä. Ilmoituksella sukunimen muuttaminen voidaan kuitenin tehdä.

Jos lapsi on alle 12-vuotias eikä hän ole kehitystasoltaan riittävän kehittynyt ymmärtääkseen asian merkitystä, ei tämän mielipiteellä ole painoarvoa. Nimestä päättää tällöin huoltaja. Jos lapsi (alle 18v.) menee naimisiin, voi tämä kuitenkin päättä sukunimestään. Avioitumisen jälkeen lapsi myös tulee täysivaltaiseksi, joten hän voi tämän jälkeen päättää myös muista nimiasioistaan.

Ehdottomat ikärajat lasten oikeuksien näkökulmasta

Lasten oikeuksien komitea ja lapsiasiainvaltuutettu ovat suhtautuneet kriittisesti lasta koskevissa lainsäädännöissä kuulemista koskevia ehdottomia ikärajoja. Lapsen etu on aina pidettävä ensisijaisena ratkaisuperusteena. Lapsen edun arvioinnista on oheinen artikkeli;

 

Lapsen edun arvionti lasta koskevassa päätöksenteossa

Nopeaa apua lakiasioihin.