Lapsen sukunimen määräytyminen vaihtelee riippuen mm. siitä ovatko vanhemmat avioliitossa ja mitkä heidän sukunimensä ovat.

Yhteinen sukunimi myös lapselle

Jos vanhemmilla on yhteinen sukunimi, saa lapsi tämän sukunimen. Myöskään valinnanvapautta ei tällöin ole. Vanhemmilla on yhteinen sukunimi silloin, kun molempien vanhemman sukunimenä on esim. Virtanen. Myös silloin, kun toisella vanhemmalla on ns. kaksoisnimi vanhemmilla on yhteinen sukunimi. Kaksoisnimi voi olla esim. Korhonen-Virtanen. Yhteinen on yleensä vain aviopuolisoilla.

Lapsen sukunimen määräytyminen kun vanhemmilla ei ole yhteistä sukunimeä

Pariskunnilla, jotka eivät ole avioliitossa, ei yleensä ole yhteistä sukunimeä. Jos vanhemmat ovat erisukunimisiä, saa lapsi sen sukunimen, jonka vanhemmat ilmoittavat. Valitun sukunimen pitää olla jommalla kummalla vanhemmista.

Tätä valinnanvaraa ei kuitenkaan ole silloin, kun vanhemmilla on yhteisessä huollossaan oleva alaikäinen lapsi. Esimerkiksi kun vanhemmilla Aho ja Salo on 10-vuotias lapsi, jonka sukunimeksi aikanaan ilmoitettiin Aho, on myös seuraavan täyssisaruksen sukunimen on oltava sama. Uusperheissä tätä ei vaadita.

Vanhemmat päättävät sukunimen valinnasta yhdessä, jos molemmat ovat lapsen huoltajia. Silloin kun lapsen sukunimi on valittavissa on nimi ilmoitettava maistraattiin tai seurakunnalle 2 kk:n kuluessa syntymästä. Jos ilmoitusta ei määräajassa saada lapsi saa äitinsä sukunimen.

Nopeaa apua lakiasioihin.