Lapselle on syntymän jälkeen annettava etunimi.  Etunimiä saa lain mukaan olla korkeintaan neljä.

Jos yhdysmerkki yhdistää kaksi etunimeä pidetään niitä yhtenä. Etunimi siis voi olla esimerkiksi Eino-Kalevi Jorma Pentti. Annetut etunimet on ilmoitettava kolmen kuukauden kuluessa lapsen syntymästä.

Kirjataan väestötietojärjestelmään

Yleensä tästä huolehtii DVV tai seurakunta. Vanhemmat ilmoittavat etunimet sille DVV:lle, jonka toimialueella lapsella on kotikunta tai väestökirjanpitokunta. Ilmoitus voidaan tehdä myös sille evankelis-luterilaisen kirkon tai ortodoksisen kirkkokunnan seurakunnalle, jonka jäsen lapsi on.

Ueimmiten nimet ilmoitetaan ennen kastetta papille, joka tutkii niiden laillisuuden ja kertoo ne kasteessa. Neljän etunimen katto koskee myös tilanteita, joissa henkilön etunimeä myöhemmin muutetaan.

Etunimi erityistilanteissa

Jokuss henkilöllä, jonka syntymää ei ole merkitty väestötietojärjestelmään, ei ole etunimeä silloin, kun hänet Suomessa merkitään väestötietojärjestelmään. Tällöin on ilmoitettava sille DVV:lle, jonka toimialueella hänellä on kotikunta tai väestökirjanpitokunta, minkä etunimen hän ottaa.


Lue lisää etunimen hyväksymisen esteistä.

Lähde §: etu- ja sukunimilaki


Suomen Juristit Oy
14.12.2016
(Päivitetty 16.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.