Etunimen muuttaminen voi tulla eteen tilanteessa, jossa nimi ei enää tunnukaan mieluisalta.

Etunimen muuttaminen tapahtuu ilmoituksella tai hakemuksella. Ilmoitusmenettely on yksinkertainen. Hakemusmenettelyssä maistraatti pyytää usein nimilautakunnan lausunnon.

Ilmoitusmenettely

Nopeampi ilmoitusmenettely voi tulla kysymykseen, jos nimeä ei ole aiemmin muutettu. Etunimen muuttamisena pidetään jonkin etunimen vaihtamista, nimien lisäämist tai vähentämistä. Nimen muuttamista on myös etunimien järjestyksen muuttaminen sekä yhdysmerkin lisääminen tai poistaminen esim. muutettaessa Jani-Petteri Jani Petteriksi. Etunimiä voi olla enintään kolme. Etunimen on tietysti täytettävä etunimelle asetetut yleiset edellytykset, joista löydät lisää:

Etunimen muuttaminen hakemuksella

Etunimeä voidaan muuttaa myös hakemuksella. Yleensä hakemuksen tekee henkilö, joka on jo muuttanut etunimeään ilmoituksella, eikä voi turvautua siihen toistamiseen. Myös nimi, jonka hyväksymiselle on olemassa ns. harkinnanvarainen este, hyväksytään usein hakemuksen perusteella. Hakemuksessa tulee esittää pätevä syy etunimen muuttamiseen.

Hakemuksen johdosta maistraatin on yleensä hankittava nimilautakunnan lausunto. Lausuntoa ei kuitenkaan tarvitse pyytää esimerkiksi tilanteissa, joissa selvästi perusteeton hakemus hylätään tai jätetään tutkimatta. Nimilautakunnan lausuntoa ei tarvita myöskään eräissä asetuksessa mainituissa rutiinitapauksissa: Maistraatti voi saman tien hyväksyä esimerkiksi henkilön etunimen muuttamisen nimeksi, joka tällä on aikaisemmin ollut.


Lähde §: etu- ja sukunimilaki


Suomen Juristit Oy
14.12.2016
(Päivitetty 16.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.