Sukunimen muuttaminen on tiettyjen edellytysten täyttyessä mahdollista avioliiton alkaessa, aikana ja purkautuessa.

Avioliiton solmimiseen ja purkautumiseen liittyy usein sukunimen muuttaminen. Myös avioliiton aikana esiintyy usein tarve muuttaa sukunimi, jos esimerkiksi uusi kaksoisnimi ei tunnukaan hyvältä vaihtoehtolta.

Sukunimen muuttaminen näissä tilanteissa onnistuu ilmoittamalla siitä maistraatille.

Tämä artikkeli kertoo sukunimimuutoksista avioliiton alkaessa tai purkautuessa. Ensinnäkin puolisot voivat avioituessaan ottaa käyttöön yhteisen sukunimen. Yhteinen sukunimi voi olla kumman puolison tahansa. Puoliso voi kuitenkin päättää, että haluaakin ottaa käyttöön ns. kaksoisnimen, eli henkilökohtaisen sukunimen. Esimerkiksi vaimo, jonka tyttönimi on Kentala, voi liiton aikana ottaa kaksoisnimen Kentala-Pöntinen. Tästä riittää ilmoituks maistraatille. Tyypillinen on myös tilanne, jossa toinen puolisoista on avioituessaan ottanut käyttöön kaksoisnimen. Avioliiton aikana hän voi kuitenkin todeta, että ei pidäkään kaksoisnimestä. Hän voi halutessaan luopua sen nimen alkuosasta, jolloin hänen sukunimekseen tulee Pöntinen. Myös tämä tapahtuu ilmoituksella.

Edellä mainittu sukunimen ottamista tai siitä luopumista koskeva ilmoitus tehdään kirjallisesti oma kotikunnan maistraattiin. Tällainen ilmoitus voidaan tehdä vain kerran saman avioliiton aikana. Ilmoituksella puoliso voi halutessaan vaihtaa nimensä avioliiton aikana vain siitä ilmoittamalla yhdessä tapauksessa; Jos avioliitto on solmittu ennen tammikuun ensimmäistä päivää 1986, vaimo voi ottaa takaisin sen nimen, joka hänellä oli naimattomana ollessaan, eli ns. ”tyttönimensä”.

Hakemuasiat

Muissa tapauksissa sukunimen muuttamista täytyy hakea maistraatilta. Hakemusasia eroaa ilmoitusmenettelystä siinä, että hakemuksessa on oltava perusteet. Hakemusmenettely on myös ilmoitusmenettelyä hitaampi.

Käytännössä usein menestyy esimerkiksi hakemus, jolla täysi-ikäinen henkilö haluaa ottaa takaisin vanhempansa sukunimen, joka hänellä on aiemmin ollut, mutta muuttunut esimerkiksi äidin uuden liiton vuoksi. Avioliiton aikana sukunimeä halutaan usein muuttaa, jos uusi sukunimi koetaan huonoksi. Ilmoituksella voi tehdä eräitä muutoksia: Kaksoisnimen voi ottaa käyttöön, tai siitä voi luopua.

Lisää tietoa löytyy mm. kotimaisten kielten keskuksen sivuilta-> Nimistö- henkilönnimet – nimilaki lyhyesti

http://www.kotus.fi/kotus

ja nimilaista

www.finlex.fi

Nopeaa apua lakiasioihin.