Kummallakin puolisolla säilyy vihittäessä hänen oma sukunimensä tai sukunimiyhdistelmänsä, jos puolisot eivät sovi asiasta toisin. Avioliiton solmimiseen liittyy kuitenkin usein sukunimen muuttaminen. Myös avioliiton aikana voi esiintyä tarve muuttaa sukunimi, jos esimerkiksi uusi kaksoisnimi ei tunnukaan hyvältä vaihtoehtolta.

Sukunimen muuttaminen avioliiton alkaessa

Ensinnäkin puolisot voivat avioituessaan ottaa käyttöön yhteisen sukunimen tai yhteisen sukunimiyhdistelmän. Yhteiseksi sukunimeksi tai yhteisen sukunimiyhdistelmän osaksi voidaan ottaa se sukunimi, joka jommallakummalla heistä on pyydettäessä avioliiton esteiden tutkintaa tai viimeksi oli naimattomana ollessaan. Yhteinen sukunimi voi olla kumman puolison tahansa.

Yhteiseksi sukunimeksi voidaan ottaa myös yksi sukunimi jommankumman puolison sukunimiyhdistelmästä. Yhteiseksi sukunimiyhdistelmäksi voidaan ottaa myös jommankumman puolison sukunimiyhdistelmä sellaisenaan.

Puoliso voi kuitenkin päättää, että haluaakin ottaa käyttöön ns. kaksoisnimen. Puolisonsa suostumuksella avioliittoon menevä voi muodostaa sukunimiyhdistelmän omasta sukunimestään tai oman sukunimiyhdistelmänsä yhdestä sukunimestä ja puolisonsa sukunimestä tai puolison sukunimiyhdistelmän yhdestä sukunimestä. Lisäksi avioliittoon aikova voi puolisonsa suostumuksella ottaa sukunimekseen myös puolisonsa sukunimiyhdistelmän yhden sukunimen. Näissä tapauksissa sukunimen tulee olla toisella puolisolla pyydettäessä avioliiton esteiden tutkintaa tai hänen viimeksi naimattomana ollessaan, ja hänen tulee säilyttää tai ottaa se käyttöön avioliittoa solmittaessa.

Aiemmalta puolisolta saatua sukunimeä ei voi siirtää uudelle puolisolle sukunimeksi tai sukunimiyhdistelmän yhdeksi sukunimeksi. Myöskään aiemmalta puolisolta saatua sukunimiyhdistelmää ei voi siirtää uudelle puolisolle.

Edellä mainitut sukunimen vaihdokset tehdään ilmoituksella. Sukunimivalinnasta on ilmoitettava pyytäessä avioliiton esteiden tutkintaa. Jos tutkintaa pyydetään seurakunnalta ja jos on syytä epäillä ilmoitetun nimen lainmukaisuutta tai ilmoitettua nimeä ei voida hyväksyä, asian ratkaisee Digi- ja väestötietovirasto.

Tyypillinen on myös tilanne, jossa toinen puolisoista on avioituessaan ottanut käyttöön kaksoisnimen. Avioliiton aikana hän voi kuitenkin todeta, että ei pidäkään kaksoisnimestä. Hän voi halutessaan luopua toisesta sukunimiyhdistelmään kuuluvasta sukunimestä.


Lue lisää lapsen sukunimen määräytymisestä.

Lähde §: etu- ja sukunimilaki


Suomen Juristit Oy
5.12.2016
(Päivitetty 9.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.