Häätö maksamattomien vuokrien takia onnistuu yleensä viimeistään sen jälkeen, kun vuokralaisella on vähintään kahden kuukauden vuokrat maksamatta.

Vuokralaisen häätöprosessi alkaa vuokrasopimuksen päättämisestä, minkä jälkeen häätöä haetaan käräjäoikeudesta. Käräjoikeuden antaman häätötuomion jälkeen ulosottomies hoitaa häädön. Vuokranantaja ei itse saa ryhtyä häätöä koskeviin toimiin kuten siihen, että se ajaisi vuokralaisen ulos asunnosta, kantaisia vuokralaisen tavarat pois asunnosta tai vaihtaisi asunnon lukot.

Vuokralaisen häätäminen edellyttää aina vuokrasopimuksen päättämistä. Vuokrasopimus päättyy purkamiseen, irtisanomiseen tai määräaikaisen vuokrasopimuksen määräajan päättymiseen. Häätöä haetaan yleensä vuokrasopimuksen purun yhteydessä.

Vuokrasuhteen purkaminen vaatii merkittävän sopimusrikkomuksen. Huoneenvuokralain mukaan vuokranantajalla on oikeus purkaa vuokrasopimus, jos:

  1. Vuokralainen laiminlyö vuokranmaksua
  2. Vuokralainen siirtää vuokraoikeuden tai luovuttaa huoneiston toisen käytettäväksi vastoin säännöksiä
  3. Huoneistoa käytetään muuhun tarkoitukseen, kuin sopimusta tehtäessä on edellytetty
  4. Vuokralainen viettää tai sallii vietettävän huoneistossa häiritsevää elämää
  5. Vuokralainen hoitaa asuntoa huonosti
  6. Vuokralainen rikkoo huoneistossa sitä, mitä terveyden tai järjestyksen säilyttämiseksi on määrätty

Vuokran maksun laiminlyönti antaa siis vuokranantajalle oikeuden purkaa vuokrasopimus ja sen seurauksena hakea vuokralaiselle häätöä. Vuokran maksun laiminlyönti pitää kuitenkin olla selkeä. Pieni viivästys vuokran eräpäivästä ei tietenkään anna vielä mahdollisuutta vuokrasopimuksen purkamiseen. Viistästyksen jälkeen vuokranantajan pitää lähettää maksumuistutus vuokralaiselle. Vuokranmaksuvelvollisuus on kuitenkin niin selkeä ja keskeinen asia vuokrasuhteessa, että jo kahden kuun maksamattomat vuokrat oikeuttavat vuokranantajan purkamaan vuokrasopimuksen ja hakemaan häätöä.

Nopeaa apua lakiasioihin.