Hätäkeskuslaitos on sisäasianministeriön alainen laitos. Sen tehtävä tuottaa maamme hätäkeskuspalvelut. Hätäkesuslaitos antaa myös tukitoimintoja pelastustoimen, poliisitoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen viranomaisille.

Hätäkeskuslaitos jakautuu kolmeen ostastoon; ohjaus- ja ennakointiosasto, hätäkeskuspalvelut -osasto sekä tekniset palvelut -osasto.

Hätäkeskuslaitos pitää sisällään hätäkeskuksia

Hätäkeskukset vastaanottavat hätäilmoituksia. Vastaanottamisen lisäksi uhat, vaarat ja niiden vakavuus arvioidaan ja välitetään annetun ilmoituksen perusteella tehtävät toimivaltaisille viranomaisille.

Hätäkeskus myös antaa mm. ohjeita siitä, miten tapahtumapaikalla on toimittava riskien minimoimiseksi, ihmishenkien pelastamiseksi ja avun saamiseksi nopeasti kohteeseen.

Hätäkeskus myös vastaanottaa ja välittää vaaratiedotteita.

Vastuu hätäilmoituksen hoidosta

Vastuu välitetystä ilmoituksesta tai tehtävästä siirtyy vastaanottavalle viranomaiselle, sen tehtäviä hoitavalle yksikölle tai muulle päivystyspisteelle, kun tämä on vastaanottanut ilmoituksen tai tehtävän. Päivistystehtävässä olevien henkilöiden tehtävät on määritelty laissa. Joissakin tilanteissa sen arvioiminen, onko virkavelvollisuus täytetty saadaan suoraan laista. Useammin kuitenkin päivystäjän toiminnan oikeellisuutta arvioidaan sisäisen työjärjestyksen, ohjeistojen ja vakiintuneiden käytäntöjen mukaisesti.

Nopeaa apua lakiasioihin.