Hävinneen osapuolen vastuu kuluista on pääsääntö oikeudenkäyntikuluvastuun määräytymisessä. Kysymys kulujen korvaamisesta käsitellään usein pääasian yhteydessä, mutta se voidaan käsitellä myös erikseen.

Oikeudenkäyntikulunsa korvattavaksi haluavan asianosaisen on sitä siviiliasioissa nimenomaan vaadittava, jotta tuomioistuin voisi ottaa asiaan kantaa. Pääsääntönä kulujen korvaamisessa on, että hävinnyt asianosainen on velvollinen korvaamaan kaikki vastapuolensa tarpeellisista toimenpiteistä johtuvat kohtuulliset oikeudenkäyntikulut.

Hävinneen osapuolen vastuu kuluista – poikkeukset

Lainsäädännössä on tästä kuitenkin poikkeuksia, jotka määräytyvät muun muassa riita-asian olosuhteiden ja asianosaisen oman toiminnan perusteella. Lisäksi asiassa, jossa sovinto ei ole sallittu, asianosaiset vastaavat itse oikeudenkäyntikuluistaan, jollei ole erityistä syytä velvoittaa asianosaista korvaamaan osaksi tai kokonaan vastapuolensa oikeudenkäyntikulut. Jos hävinnyt asianosaistaho koostuu useasta kantajasta tai vastaajasta, tulevat he hävinneenä osapuolena yhteisvastuuseen voittopuolelle korvattavista kuluista.

Tuomioistuin voi kuitenkin jakaa korvattavat kulut henkilöluvun mukaan tasan tai sitten määrätä jonkun korvausvelvollisten puolelta maksamaan enemmän kuin muut, jos hän on aiheuttanut toiminnallaan ylimääräisiä kuluja tai hänen osansa asian käsittelyssä on vaatinut enemmän voimavaroja kuin muiden myötäpuolten osat.

Lähde §: Oikeudenkäymiskaari

Nopeaa apua lakiasioihin.