Edunvalvontavaltuutuksen taustalla on ollut tahto tukea ihmisen itsemääräämisoikeutta. On haluttu antaa ihmiselle mahdollisuus jo ennalta vaikuttaa siihen, kuka hänen asioitaan tulevaisuudessa hoitaa ja miten. Edunvalvontavaltuutuksessa on kyse luottamussuhteesta. Valtuuttaja ja valtuutettu tuntevat toisensa entuudestaan. Valtuutettu on valtuuttajan ”luottohenkilö” eli henkilö, jolle valtuuttaja haluaa uskoa asioidensa hoidon. Jos edunvalvontavaltuutusta ei ole tehty, ja henkilö tulee kykenemättömäksi huolehtimaan itsestään ja asioistaan, hänelle määrätään edunvalvoja. Yleisillä edunvalvojilla on yleensä useampi valvottava eli päämies, joten suhde yleisen edunvalvojan ja päämiehen välillä voi jäädä etäiseksi asiakassuhteeksi.

Nopeaa apua lakiasioihin.