Edunvalvontavaltuutus tehdään yleensä taloudellisten asioiden hoitoa varten. Valtuuttaja määrää valtuutetun hoitamaan hänen omaisuuttaan ja juoksevaa talouttaan. Esimerkiksi valtuutetun tehtäviin voi kuulua laskujen maksamista ja pankkiasioiden hoitamista valtuuttajan puolesta, valtuuttajan varoista.

Valtuutettu voidaan oikeuttaa huolehtimaan myös valtuuttajaa itseään koskevista asioista. Tällaisia asioita voivat olla esimerkiksi terveyden- ja sairaanhoito. Valtuutus voi koskea sekä taloudellisia asioita että valtuuttajaa itseään koskevia asioita. Valtuutus voi koskea myös ainoastaan taloudellisia asioita tai vain henkilöä koskevia asioita.

Valtuutettu ei voi kuitenkaan toimia valtuuttajan puolesta eräissä syvästi henkilökohtaisissa asioissa. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi avioliiton solmiminen, testamentin tekeminen ja isyyden tunnustaminen. Ne ovat luonteeltaan niin henkilökohtaisia, että ne on haluttu pidättää vain henkilön omassa määräämisvallassa. Vain henkilö itse voi määrätä niistä.

Nopeaa apua lakiasioihin.