Kenelle voidaan määrätä edunvalvoja?

Edunvalvoja voidaan määrätä ihmiselle, joka ei itse kykene valvomaan omaan etuaan tai muuten hoitamaan asioitaan. Edunvalvojan voivat määrätä joko käräjäoikeus tai maistraatti. Nimensä mukaisesti edunvalvoja puolustaa päämiehensä etuja sekä edustaa häntä tämän asioissa. Edunvalvojan toimialue on määrätty hänen toimivaltamääräyksissään, eikä hän siten saa toimia päämiehensä puolesta aivan kaikissa asioissa.

Joskus käy niin, ettei täysi-ikäinen henkilö itse kykene huolehtimaan asioistaan, ensimmäinen keino hänen suojaamisekseen on edunvalvojan määrääminen. Edunvalvojan asema vastaa suurin piirtein aikaisemman lainsäädännön mukaista uskotun miehen asemaa. Se antaa edunvalvojalle oikeuden toimia päämiehensä puolesta tai hänen kanssaan tietyissä asioissa. Se ei yleensä kuitenkaan vaikuta päämiehen kelpoisuuteen päättää itse asioistaan. Päämiehen toimikelpoisuuden rajoittaminen puolestaan vaikuttaa hänen mahdollisuuksiinsa päättää omista asioistaan.

Nopeaa apua lakiasioihin.