Pitääkö henkilön kuolemasta tehdä joku ilmoitus jollekin?

Kuolemantapaus on saatettava viranomaisten tietoon. Kuolemasta on välittömästi ilmoitettava lääkärille tai poliisille. Ensisijainen ilmoitus on tehtävä sille lääkärille, jonka hoidossa kuollut henkilö oli viimeisen sairautensa aikana. Ilmoitus voidaan tehdä myös kuolinpaikan terveyskeskuksen lääkärille. Lääkärin on heti ilmoituksen saatuaan suoritettava ulkonainen ruumiintarkastus ja näin yritettävä selvittää kuoleman syy.

Nopeaa apua lakiasioihin.