Holhous

Alaikäisen edunvalvoja ›

Alaikäisen edunvalvoja on hänen huoltajansa. Alaikäisellä voi olla myös muu edunvalvoja kuin huoltaja, jos edunvalvonnan järjestäminen muuten on tarpeellista. Alaikäisen edunvalvoja Alaikäisen edunvalvoja on pääsääntöisesti hänen huoltajansa. Lapsen huoltaja puolestaan on yleensä lapsen vanhempi. Jos lapsen vanhemmat ovat lapsen syntyessä avioliitossa keskenään, molemmista tulee automaattisesti huoltajia. Jos lapsi ei synny avioliitossa, huoltajaksi tulee automaattisesti äiti ja isä Lue lisää ›

Vajaavaltainen: Vajaavaltaisen oikeudellinen asema ›

Mikä on vajaavaltaisen oikeudellinen asema? Vajaavaltaiseksi julistaminen on äärimmäinen ja viimesijainen keino suojata päämiestä. Samalla se määrittelee toimikelpoisuuden rajoittamisen rajat. Vajaavaltaisella ei ole oikeutta itse vallita omaisuuttaan eikä tehdä sopimuksia tai muita oikeustoimia, jollei laissa ole annettu siihen oikeutta. Asiat, joihin myös vajaavaltaisella on kelpoisuus, jäävät siten aina rajoitusten ulkopuolelle. Vajaavaltaiseksi julistettu voi itse päättää Lue lisää ›

Päämies: Toimintakelpoisuuden rajoittaminen ›

Onko henkilön toimintakelpoisuuden rajoittaminen mahdollista? Päämies saattaa toisinaan olla sellaisessa tilassa, että hän käyttää oikeustoimikelpoisuuttaan aiheuttaen omalle taloudelliselle asemalleen katastrofeja. Hän saattaa esimerkiksi luovuttaa omaisuuttaan pilkkahintaan tai ottaa velkaa reilusti enemmän kuin voi koskaan maksaa. Joskus häntä on suojattava rajoittamalla hänen toimivaltaansa. Pääperiaatteeksi on omaksuttu ns. lievimmän suojelun periaate eli tuomioistuin rajoittaisi päämiehen oikeustoimikelpoisuutta vain Lue lisää ›

Kuolinsyyn selvitys ›

Selvitetäänkö kuolinsyy? Kuolinsyy pyritään aina selvittämään. Kuolleen saa haudata vasta, kun kuoleman syy on selvitetty. Lääkäri antaa luvan hautaamiseen. Ruumiille voidaan tehdä lääketieteellinen ruumiinavaus, jos tiedetään, että kuollut henkilö oli ollut lääkärin hoidossa sairauden takia. Toinen peruste lääketieteelliselle ruumiinavaukselle on tarpeellisuus yleisen terveyden- ja sairaanhoidon kannalta. Sairaalassa kuolleen tai sinne kuolleena tuodun henkilön ruumiinavauksesta päättää Lue lisää ›

Kuolemantapauksesta ilmoittaminen ›

Pitääkö henkilön kuolemasta tehdä joku ilmoitus jollekin? Kuolemantapaus on saatettava viranomaisten tietoon. Kuolemasta on välittömästi ilmoitettava lääkärille tai poliisille. Ensisijainen ilmoitus on tehtävä sille lääkärille, jonka hoidossa kuollut henkilö oli viimeisen sairautensa aikana. Ilmoitus voidaan tehdä myös kuolinpaikan terveyskeskuksen lääkärille. Lääkärin on heti ilmoituksen saatuaan suoritettava ulkonainen ruumiintarkastus ja näin yritettävä selvittää kuoleman syy.