Edunvalvojan toiminnan valvonta

Edunvalvojan toiminnan valvonta on asetettu Digi- ja väestötietoviraston (DVV) tehtäväksi. Valvonta tuo edunvalvojan päätöksenteköön ensinnäkin lupajärjestelmän kautta ennakkokontrollin, eli edunvalvojan luvanvaraiset toimet. Valvonta ehkäisee väärinkäytöksiä ja päämiehen edun vastaisten oikeustoimien syntymistä.… Lue lisää »

Edunvalvojan kuuleminen

Edunvalvojan kuuleminen tarkoittaa sitä, että ennen tiettyjen päätösten tekemistä myös edunvalvojan mielipidettä on kuultava. Perussystematiikkahan edunvalvonnassa on, että edunvavalvoja on se joka kuulee päämiestään tämän talouteen vaikuttavista merkittävistä kysymyksistä. Jos… Lue lisää »

Edunvalvojan kelpoisuus tehtävään

Edunvalvojan kelpoisuus on määritetty laissa holhoustoimessa. Holhoustoimen tarkoituksena on valvoa niiden henkilöiden etua ja oikeutta, jotka eivät vajaavaltaisuuden, sairauden, poissaolon tai muun syyn vuoksi voi itse pitää huolta taloudellisista asioistaan.… Lue lisää »

Edunvalvojan luvanvaraiset toimet

Edunvalvontaan liittyy useita riskejä ja lieveilmiöitä. Kun edunvalvoja saa määrätä päämiehen omaisuudesta, hän toisinaan tekee huonoja, huonosti harkittuja ja jopa suoranaisesti laittomia toimia. Edunvalvonnan alaiseksi määrätyn henkilön suojaamiseksi on säädetty,… Lue lisää »

Toimintakelpoisuuden rajoittaminen

Toimintakelpoisuuden rajoittaminen tai edunvalvojan määrääminen voidaan nimetä henkilölle, joka ei pysty itse hoitamaan omia taloudellisia asioitaan. Kyvyttömyys voi johtua eri syistä. Digi- ja väestötietovirasto (DVV) selvittää hakemuksen tai ilmoituksen perusteella,… Lue lisää »

Vajaavaltainen: Vajaavaltaisen oikeudellinen asema

Mikä on vajaavaltaisen oikeudellinen asema? Vajaavaltaiseksi julistaminen on äärimmäinen ja viimesijainen keino suojata päämiestä. Samalla se määrittelee toimikelpoisuuden rajoittamisen rajat. Vajaavaltaisella ei ole oikeutta itse vallita omaisuuttaan eikä tehdä sopimuksia… Lue lisää »

Kuolemantapauksesta ilmoittaminen

Pitääkö henkilön kuolemasta tehdä joku ilmoitus jollekin? Kuolemantapaus on saatettava viranomaisten tietoon. Kuolemasta on välittömästi ilmoitettava lääkärille tai poliisille. Ensisijainen ilmoitus on tehtävä sille lääkärille, jonka hoidossa kuollut henkilö oli… Lue lisää »

Kuolinsyyn selvitys

Selvitetäänkö kuolinsyy? Kuolinsyy pyritään aina selvittämään. Kuolleen saa haudata vasta, kun kuoleman syy on selvitetty. Lääkäri antaa luvan hautaamiseen. Ruumiille voidaan tehdä lääketieteellinen ruumiinavaus, jos tiedetään, että kuollut henkilö oli… Lue lisää »

Alaikäisen edunvalvoja

Alaikäisen edunvalvoja on hänen huoltajansa. Alaikäisellä voi olla myös muu edunvalvoja kuin huoltaja, jos edunvalvonnan järjestäminen muuten on tarpeellista. Alaikäisen edunvalvoja Alaikäisen edunvalvoja on pääsääntöisesti hänen huoltajansa. Lapsen huoltaja puolestaan… Lue lisää »