Maahantulon edellytykset

Ulkomaalaislain 11 § määrittää maahantulon edellytykset ulkomaalaiselle. Ulkomaalaisella tulee ensinnäkin olla voimassa oleva vaadittava rajanylitykseen oikeuttava matkustusasiakirja. Sen lisäksi ulkomaalaisella tulee olla voimassa oleva viisumi, oleskelulupa taikka työntekijän tai elinkeinonharjoittajan… Lue lisää »

Non-refoulement eli palautuskielto

Non-refoulement eli ehdoton palautuskielto tarkoittaa, että ketään ei tule palauttaa sellaiseen maahan, jossa kyseistä henkilöä uhkaa vaino, muu epäinhimillinen kohtelu tai kidutus. Myös muu ihmisarvoa loukkaava kohtelu tai uhka kuolemanrangaistuksesta… Lue lisää »

Ihmiskaupan sääntely kansainvälisessä oikeudessa

Mikä on ihmiskauppa? Määritelmä Ihmiskauppa on yllättävän yleistä myös tänäpäivänä. Ihmiskaupan uhri on henkilö, joka on värvätty, kuljetettu, siirretty, kuljetettu laivalla tai vastaanotettu väkivalloin, sieppauksella, petoksella tms. toisen ihmisen vallan… Lue lisää »

Ulkomaalaislupa: Työluvan ja oleskeluvan hakeminen

Miten ulkomaalaislupia Suomesta haetaan? Oleskelu- ja työlupa sekä viisumiasioita koskevat luvat myöntää Suomessa asiasta riippuen poliisi tai maahanmuuttovirasto. Näitä koskevat asiat täytyy hoitaa oman oleskelupaikkakunna poliisille henkilökohtaisesti. Ulkomailla asioita hoitaa… Lue lisää »

Pakolainen

Kuka on pakolainen? Pakolainen on henkilö, jolla on perusteltu aihe pelätä joutuvansa vainotuksi rodun, uskonnon, kansallisuuden, tiettyyn yhteiskuntaluokkaan kuulumisen tai poliittisen mielipiteen johdosta. Hän oleskelee kotimaansa ulkopuolella ja on kykenemätön… Lue lisää »

Valtiottomat henkilöt Suomen lainsäädännössä

Ketkä ovat valtiottomat henkilöt? Lainsäädännön mukaan on tärkeä käsittää, ketkä ovat valtiottomat henkilöt. Valtioton henkilö (de jure) tarkoittaa henkilöä, jolla ei ole minkään kansainvälisesti tunnustetun valtion kansalaisasemaa. Mikään valtio ei… Lue lisää »

Turvapaikka: Turvapaikan hakeminen Suomessa

Saako turvapaikanhakija Suomesta turvaa? Vieraassa valtiossa vainotuksi joutunut voi tietyin edellytyksin hakea turvapaikkaa Suomesta. Vainon syynä täytyy olla uskontoon, kansallisuuteen, poliittiseen mielipiteeseen tai yhteiskunnalliseen ryhmään kuulumiseen liittyvä syy. Geneven pakolaissopimuksen… Lue lisää »

Viisumi: Toistuvaisviisumi ja kertaviisumi

Mikä on viisumi Viisumi on lupa, joka oikeuttaa Suomeen saapumiseen. Se on tilapäiseen, enintään kolme kuukautta kestävään oleskeluun tarkoitettu maahantulolupa. Suomessa käytetään erilaisia viisumilajeja. Kertaviisumi oikeuttaa vain yhden kerran tapahtuvaan… Lue lisää »

Turvapaikka ja turvapaikanhakija

Maasta poistaminen ja karkotus Suomesta hakee vuosittain tuhansia Eu:n ulkopuolelta tulevia ihmisiä turvapaikkaa tai oleskelulupaa. Turvapaikan tai toistaiseksi voimassa olevan oleskeluluvan voi saada henkilö, joka ei voi palata kotimaahansa häneen… Lue lisää »

Passi: Passin myöntäminen

Onko sinulla jo passi? Passit myöntää poliisi. Passia on haettava kirjallisesti paikallispoliisilta. Hakemus on jätettävä henkilökohtaisesti ja passimaksu maksettava saman tien. Käytännössä hakemuksen voi täyttää paikan päällä, kun vain joku… Lue lisää »