Valitus Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen

Euroopan ihmisoikeussopimuksessa taataan tietyt ihmisoikeudet jokaiselle sopimusvaltioiden kansalaiselle. Jokaisella, joka kokee valtion viranomaisen loukanneen ihmisoikeussopimuksella turvattuja ihmisoikeuksiaan, on oikeus tehdä asiasta valitus Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen. Vaikka valitus Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen tehdään useimmiten tuomioistuimen… Lue lisää »

Suomi on Euroopan unionin jäsen

Euroopan Unioni (EU) on 27 eurooppalaisen jäsenvaltion muodostama unioni joka on perustettu vuonna 1957. Euroopan unioni nimi on otettu käyttöön vasta Maastrichtin sopimuksen yhteydessä vuonna 1993. Hiili- ja teräsyhteisö käynnisti prosessin,… Lue lisää »

Euroopan Unionin sisämarkkina

Euroopan Unionin (EU) sisämarkkina kuuluu unionin tärkeimpiin kulmakiviin, joka käsittää EU jäsenvaltioiden välisten kaupan esteiden poistamista kaupankäynnin edistämiseksi. EU sisämarkkinoilla ihmiset, tavarat, palvelut ja raha liikkuvat vapaasti unionin rajojen sisällä. Vastavuoroisuuden periaatteella on… Lue lisää »

Euroopan unionin oikeusasiamies

Euroopan unionin oikeusasiamies, viralliselta nimeltään Euroopan oikeusasiamies on unionin ylin laillisuusvalvontaviranomainen. Oikeusasiamiehelle voi kannella unionin jäsenmaissa oleskelevat luonnolliset henkilöt, sekä oikeushenkilöt, joilla on kotipaikka jossakin jäsenmaassa. Euroopan oikeusasiamies on riippumaton… Lue lisää »

Lentomatkustajan oikeudet Euroopan Unionin sisällä

Euroopan Unioni (EU) on turvannut lentomatkustajien oikeuksia EU:n alueella erinäisellä lainsäädännöllä. EU:n lainsäädännön myöntämät oikeudet koskevat lentojen myöhästymistä, peruutuksia ja ylibuukkauksia, joiden vuoksi lentomatkustaja ei päästetä lennolle. EU:n turvaamat oikeudet… Lue lisää »

Unionin yrityskauppavalvonta

Unionin yrityskauppavalvonta on Euroopan komission tekemää liikevaihdoltaan merkittävien yritysten kauppoihin liittyvää valvontaa. Tietyt liikevaihtorajat ylittävät yrityskaupat on kilpailulainsäädännön perusteella ilmoitettava Euroopan komissiolle. Euromääräisten rajojen tarkoituksena on sulkea valvonnan ulkopuolelle pienimmät… Lue lisää »

Euroopan unionin perusoikeuskirja

Euroopan unionin perusoikeuskirja määrittää ja vahvistaa perusoikeudet, jotka ovat turvattava sekä EU:n että kansallisen lainsäädännön toimin. Nämä perusoikeudet koskevat EU:n kansallisten ja EU:n alueella asuvien henkilöiden yksilö- ja kansalaisoikeuksia sekä… Lue lisää »

Euroopan parlamentti

Parlamentin tehtävät Parlamentin tehtävät jakaantuu kolmeen osa-alueeseen. Parlamentin tärkein tehtävä on osallistua EU-lainsäädäntöön hyväksymällä yhteisesti EU:n neuvoston kanssa Euroopan komission lakiehdotuksia. Lisäksi parlamentti päättää kansainvälisistä sopimuksista, EU:n mahdollisesta laajentumisesta ja… Lue lisää »

Euroopan keskuspankki EU:n toimielimenä

Euroopan keskuspankki on yksi Euroopan unionin toimielimistä, jonka päämaja on Frankfurtissa. Euroopan keskuspankki hallinnoi EU:n yhteistä euroa sekä hallinnoi EU:n talous- ja rahapolitiikkaa. Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja eurojärjestelmän tehtävät on määritelty… Lue lisää »

Maahantulon edellytykset

Ulkomaalaislain 11 § määrittää maahantulon edellytykset ulkomaalaiselle. Ulkomaalaisella tulee ensinnäkin olla voimassa oleva vaadittava rajanylitykseen oikeuttava matkustusasiakirja. Sen lisäksi ulkomaalaisella tulee olla voimassa oleva viisumi, oleskelulupa taikka työntekijän tai elinkeinonharjoittajan… Lue lisää »