Euroopan ihmisoikeussopimuksessa taataan tietyt ihmisoikeudet jokaiselle sopimusvaltioiden kansalaiselle. Jokaisella, joka kokee valtion viranomaisen loukanneen ihmisoikeussopimuksella turvattuja ihmisoikeuksiaan, on oikeus tehdä asiasta valitus Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen. Vaikka valitus Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen tehdään useimmiten tuomioistuimen päätöksestä, valituksen kohteena on aina valtio.

Valituksen edellytyksenä on, että valittaja on käyttänyt kaikki tehokkaat kotimaiset muutoksenhakukeinot. Tämä tarkoittaa pääsääntöisesti kaikkien oikeusasteiden läpikäymistä käräjäoikeudesta hovioikeuden kautta korkeimpaan oikeuteen. Vasta tämän jälkeen valitus on mahdollinen. Kuitenkaan ns. ylimääräisiä muutoksenhakukeinoja, kuten lainvoimaisen tuomion purkua, ei ole pakko käyttää ennen valituksen tekemistä.

Valitus on tehtävä ihmisoikeustuomioistuimen kansliaan. Se on jätettävä kuuden (6) kuukauden määräajassa lopullisen kotimaisen tuomion antopäivästä. 1. helmikuuta 2022 alkaen määräaika on neljä (4) kuukautta. Valitus tehdään Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen valituslomakkeella, jonka löytää esimerkiksi ulkoasiainministeriön nettisivuilta.

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin ei valituksen johdosta voi muuttaa tai kumota tehtyä kotimaista päätöstä. Sen sijaan se määrää valtion maksamaan valittajalle vahingonkorvauksia, jos ihmisoikeussopimusta on tuomioistuimen mielestä loukattu. Myös valittajan oikeudenkäyntikulut voidaan tuomita valtion maksettavaksi.


Lue lisää käräjäoikeuden päätöksestä valittamisesta.

Lähde §: Euroopan ihmisoikeussopimus


Suomen Juristit Oy
13.5.2015
(Päivitetty 26.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.