Ulkomaalaislain 11 § määrittää maahantulon edellytykset ulkomaalaiselle. Ulkomaalaisella tulee ensinnäkin olla voimassa oleva vaadittava rajanylitykseen oikeuttava matkustusasiakirja. Sen lisäksi ulkomaalaisella tulee olla voimassa oleva viisumi, oleskelulupa taikka työntekijän tai elinkeinonharjoittajan oleskelulupa, jollei Euroopan unionin lainsäädännöstä tai kansainvälisistä Suomea sitovista sopimuksista muuta johdu.

Maahantulon yhteydessä tulee pyydettäessä esittää asiakirjat, joista selviää suunnitellun oleskelun tarkoitus ja sen edellytykset. Maahan pyrkivän tulee pystyä osoittamaan, että hänellä on toimeentuloon tarvittavat varat. Varojen riittävyyden arvioinnissa otetaan huomioon suunnitellun oleskelun kesto, lähtömaahan paluu tai matka sellaiseen kolmanteen maahan, jonne hän varmasti pääsee, tai että henkilö pystyy laillisesti tällaiset varat hankkia.

Rajalla varmistetaan myös, että henkilöä ei ole määrätty maahantulokieltoon, eikä hänen katsota vaarantavan yleistä järjestystä ja turvallisuutta, kansanterveyttä tai Suomen kansainvälisiä suhteita.

Kun maahantulo perustuu Euroopan unionin säännöksiin vapaasta liikkuvuudesta, on maahantulon edellytyksenä, että henkilöllä on voimassa oleva henkilötodistus tai passi. Unionin kansalaisen maahantulon edellytyksenä on myös, ettei maahantulo tai siellä oleskelu vaaranna yleistä järjestystä tai turvallisuutta, ja se ei uhkaa kansanterveyttä.

Pohjoismaan kansalainen saa tulla Suomeen ilman passia suoraan toisesta Pohjoismaasta. Henkilön on kuitenkin luotettavalla tavalla kyettävä osoittamaan henkilöllisyytensä ja kansalaisuutensa.

Nopeaa apua lakiasioihin.