Maahantulon edellytykset

Ulkomaalaislain 11 § määrittää maahantulon edellytykset ulkomaalaiselle. Ulkomaalaisella tulee ensinnäkin olla voimassa oleva vaadittava rajanylitykseen oikeuttava matkustusasiakirja. Sen lisäksi ulkomaalaisella tulee olla voimassa oleva viisumi, oleskelulupa taikka työntekijän tai elinkeinonharjoittajan… Lue lisää »

Maasta- tai maahanmuutto: Kirjallinen muuttoilmoitus

Pitääkö maasta- tai maahanmuutosta ilmoittaa? Oletko muuttamassa Suomesta ulkomaille? Ennen muuttoa sinun tulee tehdä kirjallinen muuttoilmoitus oman alueesi maistraattiin. Myös ulkomaalaiset, joilla on vakituinen asuinpaikka Suomessa, ovat velvollisia tekemään muuttoilmoituksen.… Lue lisää »

Kansalaisuus: Suomen kansalaisuuden saaminen

Kuka saa Suomen kansalaisuuden? Suomen kansalaisuus voi syntyä monella eri tavalla. Ensinnäkin se on mahdollista saada syntymän tai vanhempien solmiman avioliiton perusteella. Myös ottolapsisuhde saattaa perustaa kansalaisuuden. Lisäksi kansalaisuus on… Lue lisää »

Kotikunta: Henkilön kotikunta

Mikä on henkilön kotikunta? Kotikuntalain yhtenä tavoitteena on vähentää henkilön kotikunnan määräytymiseen liittyvää byrokratiaa. Suomen perustuslain mukaan oleskelun ja asumisen vapaus kuuluu kansalaisten perusoikeuksiin. Väestökirjalainsäädännön kotipaikan määräytymistä koskevat säännökset on… Lue lisää »

Asevelvollisuus on kansalaisvelvollisuus

Asevelvollisuus koskee Suomen kansalaisia Asevelvollisuus koskee 18–60-vuotiaita miehiä. Myös naiset voivat hakea vapaaehtoisina asepalvelukseen. Asevelvollisen täytyy suorittaa varusmiespalvelus tai siviilipalvelus. Kutsuntavuonna 18 vuotta täyttävät miehet osallistuvat kutsuntatilaisuuteen. Tilaisuudessa määritetään asevelvollisen palveluspaikka… Lue lisää »

Kansalaisuus: Suomen kansalaisuuden menettäminen

Voiko Suomen kansalaisuuden menettää? Lähtökohta on, että suomalaiselta ei hänen perustuslaissa turvattua kansalaisuuttaan voi riistää. Muutamissa tapauksissa kansalaisuuden menettäminen voi kuitenkin tulla kysymykseen. Väärien tai harhaanjohtavien tietojen antaminen voi johtaa… Lue lisää »

Schengenin sopimus: Henkilöiden vapaa liikkuvuus

Mitä Schengenin sopimus tarkoittaa? Schengenin sopimus helpottaa henkilöiden vapaata liikkumista Euroopan unionin alueella. Yhteisillä rajoilla tapahtuvat rajatarkastukset on poistettu. Ulkorajoilla tarkastus on taas entistä tehokkaampaa. Schengenin sopimuksella määrätään rajatarkastusten poistamisesta… Lue lisää »

Väestötieto: Suomalainen henkilötunnus

Kenelle annetaan suomalainen henkilötunnus? Väestötietojärjestelmään tehty rekisterimerkintä lapsen syntymästä tai ulkomaalaisen Suomeen muutosta perustaa oikeuden henkilötunnukseen. Henkilötunnuksia voidaan antaa vain yksi henkilöä kohti. Henkilötunnuksen saa jokainen Suomen kansalainen syntymätodistuksen perusteella.… Lue lisää »

Väestötieto: Väestötietojärjestelmä, väestörekisterikeskus ja maistraatit

Väestötietojärjestelmä? Väestörekisterikeskus ja maistraatit ylläpitävät yhdessä valtakunnallista väestötietojärjestelmää. Väestötietojärjestelmän valtakunnalliset tieto- ja verkkopalvelut ovat väestörekisterikeskuksen vastuulla. Tärkein rekisteri on atk-pohjainen väestötietojärjestelmä, josta koko maata koskevat ajantasaiset henkilö-, rakennus- ja huoneistotiedot… Lue lisää »

Asevelvollisuudesta kieltäytyminen

Asevelvollisuudesta kieltäytyminen ei tarkoita maanpuolustusvelvoitteesta kieltäytymistä. Asevelvollisuus Asevelvollisuus koskee 18–60-vuotiaita miehiä. Myös naiset voivat hakea vapaaehtoisina asepalvelukseen. Asevelvollisen täytyy suorittaa varusmiespalvelus tai siviilipalvelus. Kutsuntavuonna 18 vuotta täyttävät miehet osallistuvat kutsuntatilaisuuteen.… Lue lisää »