Mitä Schengenin sopimus tarkoittaa?

Schengenin sopimus helpottaa henkilöiden vapaata liikkumista Euroopan unionin alueella. Yhteisillä rajoilla tapahtuvat rajatarkastukset on poistettu. Ulkorajoilla tarkastus on taas entistä tehokkaampaa. Schengenin sopimuksella määrätään rajatarkastusten poistamisesta johtuvien asioiden käytännön järjestelyistä.

Schengen sopimukseen kuuluvat maat, jotka soveltavat Schengenin säännöstöä. Tällaisia maita ovat EU:n jäsenmaat lukuun ottamatta Iso-Britanniaa ja Irlantia. Myös Norja ja Islanti ovat erillissopimuksin tulleet osaksi Schengenin-aluetta.

Tiesitkö, että myös muilla kuin Schengen-maiden kansalaisilla on vapaa oikeus liikkua Schengen sopimuksen alueella. Vapaan liikkumisen oikeus koskee mm. sellaisia viisumivapaiden kolmansien maiden kansalaisia sekä niiden kolmansien maiden kansalaisia, jotka laillisesti oleskelevat Schengen-alueella ja joille on myönnetty viisumi tai oleskelulupa johonkin Schengen-valtioon. Tällaiset henkilöt voivat matkustaa Schengen-alueella ilman erillistä viisumia alueen toisiin maihin. Suurin, Schengen sopimuksen tuoma käytännön muutos on, että sisärajatarkastuksia ei enää tehdä.

Nopeaa apua lakiasioihin.