Väestötietojärjestelmä?

Väestörekisterikeskus ja maistraatit ylläpitävät yhdessä valtakunnallista väestötietojärjestelmää. Väestötietojärjestelmän valtakunnalliset tieto- ja verkkopalvelut ovat väestörekisterikeskuksen vastuulla. Tärkein rekisteri on atk-pohjainen väestötietojärjestelmä, josta koko maata koskevat ajantasaiset henkilö-, rakennus- ja huoneistotiedot ovat saatavissa.

Viranomaisten useimmin tarvitsemat tiedot ovat käytettävissä noin 1–4 viikon kuluessa rekisteröinnin perusteena olevasta tapahtumasta. Tarkasteltaessa viivettä tietojen päivittymisessä, on otettava huomioon ilmoitusmenettelyyn tarvittava kohtuullinen aika. Joidenkin asioiden rekisteröiminen perustuu lainvoimaiseen tuomioistuinratkaisuun, joten niiden rekisteröintiin ei rekisteriviranomaisilla ole mahdollisuuksia vaikuttaa. Tämän tyyppisiä asioita ovat mm. jotkut henkilö- ja perhesuhdetietojen rekisteröinnit.

Nopeaa apua lakiasioihin.