Kenelle annetaan suomalainen henkilötunnus?

Väestötietojärjestelmään tehty rekisterimerkintä lapsen syntymästä tai ulkomaalaisen Suomeen muutosta perustaa oikeuden henkilötunnukseen. Henkilötunnuksia voidaan antaa vain yksi henkilöä kohti.

Henkilötunnuksen saa jokainen Suomen kansalainen syntymätodistuksen perusteella. Ulkomaalainen, joka oleskelee Suomessa pysyvästi saa myös henkilötunnuksen. Lisäedellytyksenä on, että oleskelu kestää vähintään vuoden. Joissakin erityistapauksissa henkilötunnus voidaan antaa myös Suomessa tilapäisesti oleskeleville henkilöille. On myös mahdollista, että Suomessa asuvan ulkomaalaisen ulkomailla asuvat perheenjäsenet saattavat joskus saada suomalaisen henkilötunnuksen.

Nopeaa apua lakiasioihin.