Euroopan Unioni (EU) on 28 eurooppalaisen jäsenvaltion muodostama unioni joka on perustettu vuonna 1957. Euroopan unioni nimi on otettu käyttöön vasta Maastrichtin sopimuksen yhteydessä vuonna 1993. Hiili- ja teräsyhteisö käynnisti prosessin, joka johti laajempaan yhteistyöhön Euroopassa. Euroopan talousyhteisön ja Euroopan atomienergiayhteisön (Euratom) sopimukset allekirjoitettiin Roomassa 25. maaliskuuta 1957 .

Kuka voi liittyä Euroopan unioniin?

Unioniin voi liittyä kaikki eurooppalaiset maat, jotka noudattavat Kööpenhaminan kriteerit. Kööpenhaminan kriteerit mukaisesti uusilla jäsenillä on liittymishetkellä oltava:

  • vakaat hallintoelimet, jotka takaavat demokratian, oikeusvaltioperiaatteen, ihmisoikeuksien ja vähemmistöjen kunnioittamisen
  • toimiva markkinatalous ja edellytykset selviytyä kilpailun ja markkinavoimien paineista unionissa
  • kyky suoriutua jäsenyyden mukanaan tuomista velvoitteista, joihin kuuluu myös poliittisen unionin sekä talous- ja rahaliiton tavoitteiden noudattaminen

Euroopan unionin jäsenvaltiot

 

Jäsenvaltiot ovat Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Irlanti, Italia, Itävalta, Kreikka, Kroatia, Kyproksen tasavalta, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi, Tanska, Tšekki, Unkari, Viro ja Yhdistynyt kuningaskunta. EU:n jäsenehdokkaat ovat Turkki, Islanti (jäsenyysneuvottelut keskeytetty), Montenegro, Serbia, Makedonia ja Albania.

Euroopan unionin toimielimet

Euroopan unionin toimielimet ovat:

  • Euroopan parlamentti: EU-kansalaiset valitsevat Euroopan parlamentin jäsenet suorilla vaaleilla, jotka järjestetään joka viides vuosi;
  • Euroopan neuvosto koostuu jäsenmaiden valtion- ja hallitusten päämiehistä;
  • Neuvosto edustaa jäsenvaltioiden hallituksia;
  • Euroopan komissio laatii ehdotuksia uudeksi EU:n lainsäädännöksi parlamentin ja neuvoston hyväksyttäväksi.
  • Euroopan tuomioistuin huolehtii siitä, että EU:n lainsäädäntö tulkitaan ja sovelletaan samalla tavalla kaikissa jäsenvaltioissa.
  • EU:n keskuspankki

 

 

 

Nopeaa apua lakiasioihin.