Maasta poistaminen ja karkotus

Suomesta hakee vuosittain tuhansia Eu:n ulkopuolelta tulevia ihmisiä turvapaikkaa tai oleskelulupaa. Turvapaikan tai toistaiseksi voimassa olevan oleskeluluvan voi saada henkilö, joka ei voi palata kotimaahansa häneen kohdistuvan oikeuden loukkauksen vuoksi, eikä hän voi saada asiassaan suojaa paikallisilta viranomaisilta.

Turvapaikanhakija voidaan palauttaa kotimaahansa, jos hän ei ole vainottu henkilö tai hän ei tarvitse kansainvälistä suojelua esimerkiksi henkilökohtaisesta tai humanitaarisesta syystä. Jos turvapaikanhakijan turvapaikkaperusteet on tutkinut joku Schengen maa, ei toinen jäsenvaltio voi ottaa asiaa käsittelyyn osapuolten tekemän ns. Dublin II -sopimuksen vuoksi. Turvapaikanhakija voidaan käännyttää myös, jos hän on tehnyt törkeän rikoksen. Ketään ei kuitenkaan käännytetä, jos on ilmeistä, että häntä seuraisi kotimaassaan ihmisoikeuksien vastainen kohtalo, kuten kidutus, kuolemanrangaistus tai muu epäinhimillinen seuraus, joka on kansainvälisen oikeuden perusteella kiellettyä.

Ilman oleskelulupaa maassa olevat ulkomaalaiset käännytetään tai karkotetaan eri perusteilla. Käännytyksen toimeenpanee poliisi. Poliisi ja maahanmuuttoviranomaiset harkitsevat yhteistyössä karkotuskynnyksen riittävyyttä. Ulkomaalaisten oikeusturvaa valvoo vähemmistövaltuutettu. Vähemmistövaltuutettu voi tutkia pyynnöstä poliisin ja maahanmuuttoviranomaisen toiminnan karkotustilanteessa. Näin ulkopuolinen taho tutkii ja valvoo käännyttämisiä ja varmistaa näin viranomaistoiminnan riittävän läpinäkyvyyden.

Nopeaa apua lakiasioihin.